Γιάννης Σαμολαδάς: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την πανδημία

Σύμφωνα με τους Lloyds, η πανδημία θα κοστίσει 203 δισ. δολάρια στον ασφαλιστικό κλάδο. Περίπου τα μισά αφορούν αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους που είχαν κάλυψη για απώλεια κερδών, ακύρωση εκδηλώσεων ή ασφάλιση ταξιδιών, ενώ το υπόλοιπο κόστος θα αφορά τη μείωση της αξίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Στη χώρα μας οι αποζημιώσεις για την κάλυψη από την απώλεια κερδών εξαιτίας της πανδημίας θα είναι μικρές, μια και ελάχιστες επιχειρήσεις είχαν σκεφθεί να την προβλέψουν και να την προσθέσουν με ειδικό όρο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους.

Παρ’ όλα αυτά η ασφαλιστική αγορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ενημερώνοντας τους ασφαλισμένους για συμφέρουσες επιλογές εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, αλλά και για την παροχή διευκολύνσεων. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, παρείχαν εκπτώσεις, παρατάσεις ή κάποιου είδους διευκόλυνση στην πληρωμή των ασφαλίστρων, σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες τους.

Παράλληλα οι ασφαλιστές ανέλαβαν την ευθύνη να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων που προέκυψαν κατά το σχεδόν τρίμηνο lockdown, όπως, για παράδειγμα, για το πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν τα ασφάλιστρά τους, για το αν μπορούν να έχουν τα οχήματά τους ανασφάλιστα εφόσον δεν τα μετακινούν, καθώς επίσης και για τις καλύψεις των άλλων ασφαλιστικών προγραμμάτων που είχαν.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι στην Ελλάδα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίσαμε προσφέροντας υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των νοσοκομείων. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, για παράδειγμα, δώρισε στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των 150.000 ευρώ.

Η εξαίρεση του Γουίμπλετον

Η αλήθεια είναι ότι και οι καλύτεροι risk manager του κόσμου δεν είχαν συμπεριλάβει μια τέτοιου είδους και μεγέθους κρίση στα επιχειρηματικά πλάνα τους όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη.

Ένα από τα λίγα φωτεινά παραδείγματα αποτέλεσε το τουρνουά του Γουίμπλετον, για το οποίο πριν από 17 χρόνια είχε προστεθεί στις καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου του το ενδεχόμενο πανδημίας – υγιεινομικής κρίσης, με ασφαλιστικό τίμημα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στην αποζημίωση που θα λάβουν πλέον οι διοργανωτές του τουρνουά, θα συμπεριληφθούν οι απώλειες κερδών από τα επιχειρηματικά πλάνα που είχαν εκπονήσει και τα οποία ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Ύστερα από αυτή την περιπέτεια, είναι πλέον σαφές σε όλους ότι κάθε επιχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάνο επιχειρησιακής ετοιμότητας (business continuity management [BCM]), προκειμένου να μπορεί να ανακάμψει όσο το δυνατό γρηγορότερα από σοβαρές ζημίες ή κρίσεις. Επίσης οφείλει να διαθέτει business management plan, το οποίο καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού.

Ιnsurance & risk consulting ειδικά για την εφοδιαστική

Η διείσδυση ασφαλιστήριων συμβολαίων απώλειας κερδών είναι πολύ χαμηλή στη χώρα μας, και συνήθως τη συναντάμε μέσα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν και τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό και πρέπει εμείς οι διαμεσολαβούντες να εστιάσουμε και να εξηγήσουμε στους επιχειρηματίες τα οφέλη των συμβολαίων του τύπου αυτού, και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν τις αποφάσεις που τους συμφέρουν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν προνοήσει στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους για απώλεια κερδών εξαιτίας απρόβλεπτων κίνδυνων, οι οποίοι κατονομάζονται (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κλπ.). Δυστυχώς, η απώλεια κερδών εξαιτίας υγειονομικών κρίσεων τύπου πανδημίας δεν κατονομάζεται, και άρα εξαιρείται από την κάλυψη. Εντούτοις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την προσθέσει με ειδικό όρο. Τα ασφαλιστικά αυτά συμβόλαια καλύπτουν την απώλεια κερδών στην περίπτωση που θα διακοπεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ προβλέπουν οικονομική ενίσχυση για κάθε ημέρα που η επιχείρηση παραμένει εκτός λειτουργίας.

Βέβαια, σε πιο προηγμένες ασφαλιστικές αγορές συναντάμε μια πιο εξειδικευμένη ασφάλιση, τη «Supply Chain insurance and risk consulting», η οποία καλύπτει τη διακοπή της δραστηριότητας λόγω προβλήματος στην αλυσίδα εφοδιασμού, ανεξάρτητα από το τι προκάλεσε τη διατάραξη αυτή. Η ασφάλιση αυτή θα μπορούσε να καλύψει την τυχόν απώλεια εισοδήματος εάν ο προμηθευτής της επιχείρησης έκλεισε εξαιτίας της εμφάνισης κάποιας νόσου. Αρκεί, βέβαια σε αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να μην εξαιρούνται οι μολυσματικές ασθένειες.

Στην αρχή του lockdown παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι επιχειρηματίες να ακυρώνουν ή να μην ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους. Θα ήταν όμως εύκολο να αντιληφθούν ότι ακόμα και με κλειστές τις επιχειρήσεις οι κίνδυνοι της φωτιάς ή της κλοπής, του σεισμού ή της πλημμύρας, ήταν εκεί και παραμόνευαν. Ειδικά σε μία κρίση η ασφάλιση είναι ο πιο έξυπνος και ο οικονομικότερος τρόπος διακράτησης των περιουσιακών μας στοιχείων.

Άρθρο του κ. Γιάννη Σαμολαδά, ιδρυτή και διευθυντή των εταιρειών Truck & Cargo Insurance και IRM (L&M, τεύχος 197, Ιούνιος 2020)

© 2024 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved