Τη νόσηση από τον κορονοϊό καλύπτουν τα περισσότερα συμβόλαια ζωής και υγείας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή” η πλειονότητα των ασφαλιστικών προγραμμάτων δεν εξαιρεί την πανδημία όπως χαρακτηρίστηκε ο COVID-19 από τις ασφαλισμένες καλύψεις. Ακόμη και αν η κάλυψη από την πανδημία παρέχεται σε ένα ασφαλιστήριο υγείας, η ενεργοποίηση του σχετικού όρου είναι προς το παρόν “κενό γράμμα” καθώς εάν κάποιος νοσήσει από τον κορονοϊό απαγορεύεται να νοσηλευθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ανεξαρτήτως των όρων και των καλύψεων του ασφαλιστηρίου, αφού προς το παρόν η ευθύνη της νοσηλείας όλων των περιστατικών ανήκει αποκλειστικά στο κράτος.

Η χρήση ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

Η χρήση του ιδιωτικού ασφαλιστηρίου και κατά συνέπεια η νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο θα γίνει μόνον εφόσον επιταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας και συγκεκριμένα οι μονάδες εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών νοσοκομείων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις Όσον αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις για τη διερεύνηση του κατά πόσον κάποιος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρεία γίνεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχει παραπεμπτικό ιατρού , αλλά και αντίστοιχος εξοπλισμός από τα διαγνωστικά κέντρα ή τα νοσηλευτήρια. Σε περίπτωση θανάτου από τον κορονοϊό και εφόσον το ασφαλιστήριο δίνει αυτήν τη κάλυψη, η ασφαλιστήρια εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει τη αποζημίωση στα ασφαλισμένα μέλη που κατονομάζονται στα συμβόλαιο.

Δεν αποζημιώνεται οι επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με ότι ισχύει για την πλειονότητα των ασφαλιστηρίων ζωής και υγείας που κατονομάζουν την πανδημία μεταξύ των ασφαλισμένων κινδύνων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των γενικών κλάδων περιλαμβάνουν αυτή τη μορφή κινδύνου μόνο κατά τη περίπτωση. Έτσι σε συμβόλαια π.χ για τη ταξιδιωτική ασφάλιση, την απώλεια κερδών ή την ακύρωση διοργανώσεων και εκδηλώσεων, η κάλυψη για πανδημία δεν κατονομάζεται συνήθως μεταξύ των ασφαλισμένων κινδύνων εκτός και αν ο πελάτης δηλαδή η επιχείρηση έχει ζητήσει ειδικά αυτήν την κάλυψη.

Με αυτό το δεδομένο, επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή υποχρεώθηκαν να υπολειτουργήσουν ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού, δεν αποζημιώνονται. Όπως εξηγούν στην εφημερίδα της Καθημερινής, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς , τέτοια γεγονότα αποζημιώνονται όταν οφείλονται σε πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, ενώ η κάλυψη απώλειας κερδών επιχείρησης λόγω πανδημίας εξαιρείται ως κάλυψη.

Στελέχη της αγοράς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εμμέσως διεκδικήσεις από επιχειρήσεις που θα επικαλεστούν λόγω “ανωτέρα βίας “. Πρόκειται για τον όρο που περιλαμβάνεται κυρίως σε σε εμπορικά συμβόλαια και μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση πληρωμών ή σε αθέτηση συμφωνιών, ενεργοποιώντας νομικές αμφισβητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές επιπτώσεις και στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Πηγή: Καθημερινή