Γιάννης Σαμολαδάς: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την πανδημία

Σύμφωνα με τους Lloyds, η πανδημία θα κοστίσει 203 δισ. δολάρια στον ασφαλιστικό κλάδο. Περίπου τα μισά αφορούν αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους που είχαν κάλυψη για απώλεια κερδών, ακύρωση εκδηλώσεων ή ασφάλιση ταξιδιών, ενώ το υπόλοιπο κόστος θα αφορά τη μείωση της αξίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Στη χώρα μας οι αποζημιώσεις για την κάλυψη από την απώλεια κερδών εξαιτίας της πανδημίας θα είναι μικρές, μια και ελάχιστες επιχειρήσεις είχαν σκεφθεί να την προβλέψουν και να την προσθέσουν με ειδικό όρο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους.

Παρ’ όλα αυτά η ασφαλιστική αγορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ενημερώνοντας τους ασφαλισμένους για συμφέρουσες επιλογές εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, αλλά και για την παροχή διευκολύνσεων. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, παρείχαν εκπτώσεις, παρατάσεις ή κάποιου είδους διευκόλυνση στην πληρωμή των ασφαλίστρων, σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες τους.

Παράλληλα οι ασφαλιστές ανέλαβαν την ευθύνη να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων που προέκυψαν κατά το σχεδόν τρίμηνο lockdown, όπως, για παράδειγμα, για το πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν τα ασφάλιστρά τους, για το αν μπορούν να έχουν τα οχήματά τους ανασφάλιστα εφόσον δεν τα μετακινούν, καθώς επίσης και για τις καλύψεις των άλλων ασφαλιστικών προγραμμάτων που είχαν.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι στην Ελλάδα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίσαμε προσφέροντας υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των νοσοκομείων. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, για παράδειγμα, δώρισε στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των 150.000 ευρώ.

Η εξαίρεση του Γουίμπλετον

Η αλήθεια είναι ότι και οι καλύτεροι risk manager του κόσμου δεν είχαν συμπεριλάβει μια τέτοιου είδους και μεγέθους κρίση στα επιχειρηματικά πλάνα τους όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη.

Ένα από τα λίγα φωτεινά παραδείγματα αποτέλεσε το τουρνουά του Γουίμπλετον, για το οποίο πριν από 17 χρόνια είχε προστεθεί στις καλύψεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου του το ενδεχόμενο πανδημίας – υγιεινομικής κρίσης, με ασφαλιστικό τίμημα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στην αποζημίωση που θα λάβουν πλέον οι διοργανωτές του τουρνουά, θα συμπεριληφθούν οι απώλειες κερδών από τα επιχειρηματικά πλάνα που είχαν εκπονήσει και τα οποία ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Ύστερα από αυτή την περιπέτεια, είναι πλέον σαφές σε όλους ότι κάθε επιχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάνο επιχειρησιακής ετοιμότητας (business continuity management [BCM]), προκειμένου να μπορεί να ανακάμψει όσο το δυνατό γρηγορότερα από σοβαρές ζημίες ή κρίσεις. Επίσης οφείλει να διαθέτει business management plan, το οποίο καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού.

Ιnsurance & risk consulting ειδικά για την εφοδιαστική

Η διείσδυση ασφαλιστήριων συμβολαίων απώλειας κερδών είναι πολύ χαμηλή στη χώρα μας, και συνήθως τη συναντάμε μέσα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν και τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό και πρέπει εμείς οι διαμεσολαβούντες να εστιάσουμε και να εξηγήσουμε στους επιχειρηματίες τα οφέλη των συμβολαίων του τύπου αυτού, και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν τις αποφάσεις που τους συμφέρουν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν προνοήσει στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους για απώλεια κερδών εξαιτίας απρόβλεπτων κίνδυνων, οι οποίοι κατονομάζονται (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κλπ.). Δυστυχώς, η απώλεια κερδών εξαιτίας υγειονομικών κρίσεων τύπου πανδημίας δεν κατονομάζεται, και άρα εξαιρείται από την κάλυψη. Εντούτοις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την προσθέσει με ειδικό όρο. Τα ασφαλιστικά αυτά συμβόλαια καλύπτουν την απώλεια κερδών στην περίπτωση που θα διακοπεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ προβλέπουν οικονομική ενίσχυση για κάθε ημέρα που η επιχείρηση παραμένει εκτός λειτουργίας.

Βέβαια, σε πιο προηγμένες ασφαλιστικές αγορές συναντάμε μια πιο εξειδικευμένη ασφάλιση, τη «Supply Chain insurance and risk consulting», η οποία καλύπτει τη διακοπή της δραστηριότητας λόγω προβλήματος στην αλυσίδα εφοδιασμού, ανεξάρτητα από το τι προκάλεσε τη διατάραξη αυτή. Η ασφάλιση αυτή θα μπορούσε να καλύψει την τυχόν απώλεια εισοδήματος εάν ο προμηθευτής της επιχείρησης έκλεισε εξαιτίας της εμφάνισης κάποιας νόσου. Αρκεί, βέβαια σε αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να μην εξαιρούνται οι μολυσματικές ασθένειες.

Στην αρχή του lockdown παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι επιχειρηματίες να ακυρώνουν ή να μην ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους. Θα ήταν όμως εύκολο να αντιληφθούν ότι ακόμα και με κλειστές τις επιχειρήσεις οι κίνδυνοι της φωτιάς ή της κλοπής, του σεισμού ή της πλημμύρας, ήταν εκεί και παραμόνευαν. Ειδικά σε μία κρίση η ασφάλιση είναι ο πιο έξυπνος και ο οικονομικότερος τρόπος διακράτησης των περιουσιακών μας στοιχείων.

Άρθρο του κ. Γιάννη Σαμολαδά, ιδρυτή και διευθυντή των εταιρειών Truck & Cargo Insurance και IRM (L&M, τεύχος 197, Ιούνιος 2020)

Τruck & Cargo Insurance Brokers: Ασφάλιση Κατασκευής Έργου

Ποιά είναι τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να δώσω στον “ασφαλιστή” μου για να μου δώσει μία προσφορά ασφάλισης κατασκευής έργου?

Τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση είναι τα παρακάτω:
• Επωνυμία κατασκευάστριας Εταιρίας
• Τεχνική Περιγραφή Εργασιών
• Σύμβαση Εργασιών
• Κόστος Εργασιών
• Χρόνος αποπεράτωσης εργασιών

Με τα ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου Τεχνικών Έργων προστατεύεστε από ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων:
• Πολιτικού Μηχανικού – CAR Ασφαλιστήριο (ConstructorsAllRisks), όπως
για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες,έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.
• Συναρμολόγησης – EAR Ασφαλιστήριο (ErectionAllRisks) όπως για παράδειγμα φωτοβολταικά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.λ.π. από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Επίσης, παρέχεται κάλυψη τόσο για Υλικές Ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως πυρκαγιά, θεομηνίες και σεισμός κ.λ.π. Επιπλέον καλύπτεται και η Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή/ και των προσώπων που εργάζονται δια λογαριασμό σας.

Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν διάφορα τυποποιημένα προγράμματα ασφάλισης Κατασκευής Έργων /Συναρμολόγησης Εγκαταστάσεων ασφαλιστικών εταιριών που συνήθως έχουν προϋπολογισμό έως 1.000.000€ και διάρκεια κατασκευής έως 2 έτη.

Το πρόγραμμα αυτά συνήθως καλύπτουν:
• Τις Υλικές Ζημίες Έργου
• Την Αστική Ευθύνη Κατασκευής / Συναρμολόγησης έναντι τρίτων
• Την Αστική Ευθύνη Εργοδότη
Οι καλύψεις που συνήθως προσφέρουν είναι:
• οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ίδιο το έργο κατά την κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται στους όρους του συμβολαίου.
Αναφορικά με τις ζημιές στο ίδιο το έργο, ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Πλημμύρα, Χιόνι, Ανεμοθύελλα
• Σεισμός
• Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
• Καθίζηση, Κατολίσθηση
• Λάθη από Αμέλεια, Αβλεψία
• Ζημίες από Απεργίες, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές
• Ζημιές σε Υπόγειες Καλωδιώσεις και Λοιπές Υπόγειες Εγκαταστάσεις / Δίκτυα
• Ζημιές λόγω Εσφαλμένης Μελέτης (συνήθως έως 30% προϋπολογισμού)
• Ζημιές σε Εργοταξιακούς Καταυλισμούς & Αποθήκες (συνήθως έως 10.000€ για Καταυλισμούς έως 10.000€ για Αποθήκες)

Επίσης καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές) που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του (π.χ. εργολάβων, εργατικού δυναμικού κ.λ.π.) κατά την κατασκευή του ασφαλιζόμενου έργου.
Προαιρετικά συνήθως μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη αστικής ευθύνης Αλλήλων, μεταξύ των συνασφαλιζόμενων.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να πάρετε και την κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο προσωπικό που απασχολείται στο ασφαλιζόμενο έργο, εντός του εργοταξίου.

Τέλος, τα Ασφαλιστήρια CAR/EAR είναι Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν ότι ρητά δεν εξαιρείται.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο go.βήμα.gr

Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων

Η εισαγωγή και γενικότερα η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμών στα τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, συμβάλλει κατά πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, καθώς βελτιώνει εν γένει τις υποδομές δημιουργώντας μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ως γνωστόν τα δημόσια έργα ενισχύουν ουσιαστικά την απασχόληση και διαμορφώνουν συνθήκες επίτευξης υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος.

Την ίδια στιγμή ωστόσο οι επιπτώσεις των κινδύνων που εμπεριέχει η κατασκευή έργων μπορούν, όχι μόνο να αναστείλουν τις συνθήκες ανάπτυξης και το επιδιωκόμενο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημίες, σε περιπέτειες, σε πτωχεύσεις και σημαντικές καταστροφές.

Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων είναι απαραίτητες και αποτελούν την μοναδική προστασία έναντι των όποιων απειλών. Οι σχετιζόμενοι με την ανάληψη και την υλοποίηση τεχνικών έργων, εργολήπτες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κ.ο.κ., έχουν ουσιαστικούς λόγους να επιζητούν κατάλληλους τύπους ασφάλισης, που εγγυώνται την προστασία των έργων, την προστασία των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων ή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών τους, καθώς και την προστασία τους από ένδικες προσφυγές εναντίον τους, σε σχέση με την επαγγελματική τους ευθύνη, άμεση ή έμμεση.

Προκειμένου να καλυφθεί ασφαλιστικά ένα έργο πρέπει να εξεταστεί το προαναφερόμενο περιβάλλον, να αναδειχθούν οι διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, να μελετηθούν ενδελεχώς και να παρουσιαστεί εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψής τους.

Ταυτοχρόνως, δικό μας μέλημα είναι η πρόταση τρόπων προβολής της εμβέλειας και του οφέλους αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ προσφέρουμε συστηματική επιχειρηματολογία ασφάλισης των εμπεριεχομένων κινδύνων.

Αναλυτικότερα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους μεσίτες είναι απαραίτητο οι Μηχανικοί της κατασκευής να αναλύσουν τα παρακάτω:

• Τις Αρχές Ασφάλισης Τεχνικών Κινδύνων
• Τις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Κινδύνων
• Τα Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Κινδύνων
• Συμβόλαιο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών
• Συμβόλαιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργοληπτών
• Συμβόλαιο Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
• Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργοληπτών & Συναρμολογήσεως

Επίσης χρήσιμο θα είναι να συζητήσετε με τον ασφαλιστή σας και θέματα όπως:

• Εφαρμογές των Συμβολαίων
• Κύρια Χαρακτηριστικά αυτών
• Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
• Εξαιρέσεις
• Περίοδοι Ασφαλίσεως
• Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα
• Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων
• Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα
• Έργα με τεχνικές δυσκολίες
• Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου
• Ζημίες και Διαχείριση αυτών
• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR
• Αναλυτικές αναφορές στην Ευθύνη Εργοληπτών
• Πρακτικά παραδείγματα και Ανάλυση περιπτώσεων»

Το άρθρο δημοσιεύτκε στο: Εργοληπτικόν βήμα Νο_108 της ΠΕΣΕΔΕ

Οι 12 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία εργοληπτική επιχείρηση

‘’Το να παίρνει κανείς σωστές αποφάσεις στην επιχείρησή του περιλαμβάνει και το να αναγνωρίζει τις αποφάσεις στις οποίες έσφαλε’’ W. Buffet

Η ασφαλιστική προστασία μιας εργοληπτικής επιχείρησης που εάν χρειαστεί θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ζημιά της και να συνεχίσει την λειτουργία της είναι πολύ σημαντική.

Έτσι λοιπόν προκειμένου να είναι όσο πιο προστατευμένη γίνεται θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Γενική Αστική και Εργοδοτική Ευθύνη: Η κάλυψη παρέχει προστασία και αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας της εκτέλεσηςτων εργασιών σας σας προκαλέσετε σε τρίτους τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

2. Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό. Για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.

3. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης – συναρμολόγησης (Erectionallrisks – EAR) Ασφαλίζονται όλα τα έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών ή/και μηχανημάτων όπως υδραυλικά έργα (σωληνώσεις, διώρυγες, φράγματα), ατμοστρόβιλοι, αεροστρόβιλοι, ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές, γεννήτριες, τυπογραφικές μηχανές, μηχανές κατασκευής χαρτιού, εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, μηχανήματα παραγωγής κλπ.

4. Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors’ plant and machinery – CPM) Ασφαλίζονται τα διάφορα μηχανήματα και ο εξοπλισμός εργοταξίου όπως γερανοί, προωθητήρες γαιών, εκσκαφείς, graders, οδοστρωτήρες, δονητές, φορτωτές, εξοπλισμός έλξης, μηχανές σκυροδέματος, αεροσυμπιεστές, αντλίες, φορτηγά ή άλλα οχήματα του εργοταξίου κλπ.

5. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος: Καλύψτε το ενδεχόμενο να συμβεί στους εργαζόμενους-οδηγούς-εργάτες σας κάποιο ατύχημα. Στην ουσία με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη μισθών και ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυματιστεί ενώ εργάζονται

6. Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων (Machinery Breakdown Insurance – MB) Ασφαλίζονται ζημίες που θα υποστούν τα ίδια τα μηχανήματα παραγωγής και κινητήριας δύναμης εργοστασίων κλπ χώρων.

7. Aσφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητή Ασφαλίζεται κάθε ζημιά στο έργο ή σε τρίτους, η οποία ανάγεται σε λάθος ή ακούσια παράλειψη εκ μέρους του μελετητή / συμβούλου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. H ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης μελετητή μπορεί να γίνει σε ενιαία βάση για κάθε συγκεκριμένο έργο ή σε ετήσια βάση καλύπτοντας την ευθύνη που απορρέει από την άσκηση της εν γένει δραστηριότητος του μελετητικού γραφείου.

8. Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού: Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι μία εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα για την μεταφορική επιχείρηση καθώς και για τους εργαζόμενους .

9. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance – EEI) Ασφαλίζονται όλες οι κατηγορίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ), ηλεκτρονικά μηχανήματα ιατρικής χρήσης (διαγνωστικά κλπ), τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις κλπ.

10.Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης (Boiler and PressureVessel – BPV) Ασφαλίζονται οι λέβητες, οι ενσωματωμένοι οικονομητές και οι σωληνώσεις τροφοδοσίας ατμού ή νερού

11.Aσφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωμένου έργου Ασφαλίζεται η επαγγελματική αστική ευθύνη κατασκευαστού όπου καλύπτονται οι ζημιές στο έργο οι οποίες εκδηλώνονται μετά την παράδοσή του. Oι εν λόγω ζημιές θα πρέπει να ανάγονται σε κρυφά ελαττώματα της κατασκευής (ουσιώδεις ατέλειες, κακοτεχνίες) μη αντιληπτά κατά την παράδοση – παραλαβή. H διάρκεια κάλυψης ανταποκρίνεται στον κατά τον Aστικό Kώδικα χρόνο παραγραφής της αστικής ευθύνης του κατασκευαστή, ο οποίος στην Eλλάδα είναι 10ετής.

12. Ασφάλιση Ζωής: Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν τους οικείους, την οικογένεια τους ή τους συνεταίρους τους σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή ή υποστούν μόνιμη ανικανότητα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο go.βήμα.gr

Ασφάλιση Μηχανημάτων Έργου

Πολλοί φίλοι αναγνώστες μας έχουν ζητήσει να τους βοηθήσουμε να ‘’ξεκαθαρίσουν’’ το τοπίο της αστικής ευθύνης μηχανημάτων έργων στα ασφαλιστήρια των τεχνικών τους έργων.

Έτσι λοιπόν είπαμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και σας παρουσιάζουμε παρακάτω τα βασικά στοιχεία ασφάλισης με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.

Με τον όρο «μηχανολογικός εξοπλισμός εργοταξίου ΜΕ» (ή μηχανήματα έργου) νοούνται όλα τα σταθερά ή / και μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκινούμενα μηχανήματα που λειτουργούν με κινητήρια θερμική μηχανή) όπως εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα, γερανοί κλπ συναφή όπως επίσης και οχήματα του εργοταξίου, ανεξάρτητα εάν τα μηχανήματα αυτά είναι ιδιοκτησίας του κατασκευαστή ή είναι μισθωμένα από αυτόν. Όσον αφορά τα τεχνικά έργα (κατασκευές κλπ.), η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητη. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των μηχανημάτων αφορούν σε κακό χειρισμό, δύσκολη ή απαιτητική εργασία, χρήση μη κατάλληλου εξοπλισμού, κακή συντήρηση ή πλημμελής /ελλιπής επίβλεψη.

Η ασφαλιστική εταιρία καλείται να αποκαταστήσει βλάβες στον ίδιο τον εξοπλισμό καθώς επίσης και σωματική βλάβη ή/ και υλική ζημιά που τυχόν προκληθεί σε τρίτο πρόσωπο από τη χρήση του εξοπλισμού αυτού.

α. Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα, που διαθέτουν πινακίδα κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες αυτών είναι υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας να διαθέτουν συμβόλαιο για Αστική Ευθύνη σύμφωνα με το Ν. 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86 και όπως ισχύει τροποποιημένος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β Νόμου 489/1976, όπου ορίζεται ότι «Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ΄αυτό, εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί οδού», οι εργοταξιακοί χώροι εξομοιώνονται με τις οδούς δημοσίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι άδεια κυκλοφορίας στο εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν έχουν όλα τα μηχανήματα. Μόνο τα ελαστιχοφόρα (τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα) επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

β. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους από τη λειτουργία του μηχανήματος που αποτελεί είτε εξάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος είτε είναι προσαρμοσμένο σε αυτό με την ιδιότητά του ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο για την κάλυψη της ζημιάς αυτής. Επισημαίνεται ότι καθώς η ασφάλιση αυτοκινήτων σε πολλές περιπτώσεις δύναται να ασφαλίζει και τη λειτουργία του μηχανήματος ως εργαλείο, τότε από το Τμήμα ΙΙ Αστική Ευθύνη του συμβολαίου των έργων έχει την δυνατότητα κατόπιν συμφωνίας να παρέχει κάλυψη εργαλείου καθ’ υπέρβαση – μετά την εξάντληση- του ορίου ευθύνης που διατηρεί για την κάλυψη αυτή ο ασφαλισμένος στο ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου και πάντοτε μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιό του για το έργο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα ενεργοποιηθεί πρώτα η αστική ευθύνη μηχανήματος έργου –επέκταση του συμβολαίου Γενικής Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο υποχρεωτικά και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει το μηχάνημα και στη συνέχεια εάν τα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν καλύψουν το ποσό της αποζημίωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεχνικών έργων (CAR, EAR)1.

Στην προσπάθεια μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της κάλυψης και για την αποφυγή παρερμηνειών σε περίπτωση ζημίας, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά μέσα στο συμβόλαιο τεχνικών έργων όταν ο Ασφαλιστής επιθυμεί να συμπεριλάβει την επέκταση της κάλυψης για την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου εντός του εργοταξίου του Ασφαλισμένου καθ’ υπέρβαση των υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης βάσει της Νομοθεσίας.

• Στη διαδικασία της αξιολόγησης και τιμολόγησης του κινδύνου, ο Underwriter οφείλει να ζητά πληροφορίες για τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν ακόμη και εάν δεν προσφέρεται ή ζητείται κάλυψη.
• Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι η ασφάλιση ευθύνης προς Τρίτους, από τη λειτουργία των μηχανημάτων, περιορίζεται σε ατυχήματα που θα γίνουν όταν τα μηχανήματα βρίσκονται ΜΟΝΟ εντός του εργοταξίου. Σε περιπτώσεις όμως έργων (π.χ. οδοποιίες) όπου ο ορισμός του εργοταξιακού χώρου δεν είναι σημειακά ορισμένος, η πιθανότητα να επέλθει ζημιογόνο γεγονός, ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση των μηχανημάτων έργου κατά μήκος του έργου σε εργοταξιακούς δρόμους, είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Προς περαιτέρω κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα:

Σε έργο οδοποιίας το οποίο ασφαλίζεται με συμβόλαιο ΚΠΚ Εργολάβων, με επέκταση κάλυψης σε Α.Ε. προς Τρίτους, όπου γίνεται αναφορά ότι «για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργου του Ασφαλισμένου, χορηγείται κάλυψη αστικής ευθύνης in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστηρίου του κλάδου Αυτοκινήτων το οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί», ένα μηχάνημα έργου (γκρειντερ) με πινακίδα κατά τη διάρκεια της εργασίας, εντός εργοταξιακού χώρου μη όμως σημειακά ορισμένου, προκαλεί ατύχημα σε ένα διερχόμενο όχημα Ι.Χ.
Σε περίπτωση διαπιστωμένης ευθύνης του μηχανήματος έργου, θα ενεργοποιηθεί πρώτα η αστική ευθύνη μηχανήματος έργου – επέκταση του συμβολαίου Γενικής Οδικής Κυκλοφορίας, το όποιο υποχρεωτικά και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει το μηχάνημα και στη συνέχεια εάν τα όρια της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν καλύψουν το ποσό της αποζημίωσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ΤΜΗΜΑ ΙΙ.

Για τα αυτοκινούμενα μηχανήματα του Ασφαλισμένου, η παρούσα επέκταση μπορεί να χορηγείται in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης του Ασφαλιστηρίου του κλάδου Αυτοκινήτων το οποίο υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί. Για τα μηχανήματα κάθε είδους για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση για έκδοση ειδικής αδείας, η κάλυψη λειτουργεί in excess (μετά την εξάντληση) των ορίων ευθύνης της επέκτασης Εργαλείου του Ασφαλιστηρίου, ενώ η κάλυψη λειτουργεί fromgroundup στην περίπτωση που το μηχάνημα δεν έχει δυνατότητα να ασφαλιστεί με τέτοια επέκταση Εργαλείου. Αστική Ευθύνη προς Τρίτους – του ασφαλιστήριου συμβολαίου τεχνικών έργων (CAR, EAR).

Εάν στο ανωτέρω παράδειγμα, είχαμε να κάνουμε με ζημιογόνο γεγονός που προκλήθηκε από τη χρήση μηχανήματος έργου χωρίς ειδική πινακίδα (επομένως χωρίς υποχρεωτική ασφάλιση), τότε θα ενεργοποιούνταν εξαρχής η κάλυψη ΚΠΚ Εργολάβων – Τμήμα ΙΙ, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους και θα λειτουργούσε το συμβόλαιο αυτό κατά αποκλειστικότητα.

O Γιάννης Σαμολαδάς είναι ειδικός σύμβουλος ασφάλισης στην εφοδιαστική αλυσίδα και ιδρυτής της Τruck & Cargo Insurance Brokers. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας συμβουλέψει για όλα τα θέματα που σας απασχολούν σε σχέση με τις ευθύνες που έχετε ως εργολήπτες καθώς και την ασφάλιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σας. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί του στο samoladas@truckinsurance. gr και θα σας απαντήσει μέσα σε 24 ώρες. Για επείγουσες συμβουλές στα μέλη Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. απαντάει χωρίς χρέωση στο 6973 232322.

το άρθρο δημοσιεύτηκε στο: Εργοληπτικόν βήμα Νο_105 της ΠΕΣΕΔΕ

SOLUTIONS 9: Η χαρτογράφηση της αγοράς των logistics στην Ελλάδα σήμερα

Στο διήμερο συνέδριο «SOLUTIONS 9: 30+ logistics benchmarks for leading Supply Chains» που διοργάνωσε για πρώτη φορά διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning, στις 20-21 Οκτωβρίου, η εφοδιαστική αλυσίδα ψήφισε και καθόρισε τα benchmarks, μετρώντας κόστη και παραγωγικότητα τόσο εντός των αποθηκευτικών δομών όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

To συνέδριο ήταν θεματικά καινοτόμο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον και άκρως διαδραστικό, καθώς περισσότεροι από 160 σύνεδροι ψήφιζαν live καθ’ όλη τη διάρκειά του, καθορίζοντας με την ψήφο τους την επικρατούσα κατάσταση στα logistics εν μέσω πανδημίας. Περισσότεροι από 50 δείκτες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του live voting, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τις μελλοντικές στρατηγικές τους, θα αξιολογήσουν πού βρίσκονται οι ίδιες με βαρόμετρο την αγορά και θα διοικήσουν την ομάδα τους με Management By Objectives.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 22 κορυφαίοι ομιλητές και πανελίστες από τις μεγαλύτερες εμπορικές, βιομηχανικές και 3PL επιχειρήσεις.  Συνολικά και τις δύο ημέρες παρακολούθησαν 280 στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics από διάφορους κλάδους. Αναλυτικότερα, συμμετείχε πλήθος από στελέχη εταιρειών 3PL, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων με χαμηλό, μέσο και υψηλό lead time, retailers και στελέχη e-commerce. To “μείγμα” ήταν αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό της ελληνικής αγοράς. Έξυπνες λύσεις και σύγχρονα solutions tips παρουσιάστηκαν από logistics providers στις ανάλογες θεματικές ενότητες.

To benchmarking (η συγκριτική αξιολόγηση) είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται στο management των επιχειρήσεων  για την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών λειτουργίας τους, με μέτρο σύγκρισης την «καλύτερη πρακτική» (best practice) στον τομέα τους ή την επικρατούσα «τιμή» στην πλειονότητα των επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, με αφετηρία το τι ισχύει στην αγορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν σχέδια στοχεύοντας στην αύξηση κάποιων «τιμών» της απόδοσής τους. Μετρώντας έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης, να στοχοθετήσουμε ορθολογικά, να ελέγχουμε διαρκώς την απόδοση και να επεμβαίνουμε με διορθωτικές ενέργειες, να αξιολογούμε, να επιβραβεύουμε.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος, ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων PLANNING Α.Ε.,  «benchmarking σημαίνει πατάμε γερά στα πόδια μας», εφόσον ο όρος οφείλει την ύπαρξή του στους τσαγκάρηδες που σημείωναν στους πάγκους τις διαστάσεις των ποδιών, προκειμένου να φτιάξουν καλαπόδια και εν συνεχεία παπούτσια.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις αποθηκευτικές δομές και κάθε είδους μέτρηση κόστους και παραγωγικότητας  εντός της αποθήκης. Στο σύνολο της ημέρας παρουσιάστηκαν μέθοδοι μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας.

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε το κόστος κάθε διαδικασίας και λειτουργίας της αποθήκης. Τα αποτελέσματα σχολίαζε ταυτόχρονα ένα discussion panel κορυφαίων στελεχών. Το πάνελ καθώς και το σύνολο των εργασιών της πρώτης ημέρας συντόνισε ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος.

Όπως φάνηκε από την ψηφοφορία, στην ελληνική αγορά έχουμε καλά «γυρίσματα» προϊόντων και υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Το ποσοστό του dead stock είναι μικρό, ενώ τώρα στην κρίση της πανδημίας παρατηρείται ανάγκη για αύξηση των αποθεμάτων. Την αναγκαιότητα αυτής της στρατηγικής απόφασης τόνισε ο κ.  Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Logistics Manager της εταιρείας «Καυκάς».

Ο κ. Γιάννης Στάμος, Supply Chain  & Logistics Manager της BIC για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ανέφερε πως στην εταιρεία τους διατηρούν διαφορετικές αποθήκες για έτοιμα προϊόντα και διαφορετικές για πρώτες ύλες. Αντίστοιχα μεταβάλλεται και το απόθεμα, ενισχύοντας τα αποθέματα των πρώτων υλών και διατηρώντας χαμηλότερα επίπεδα στα έτοιμα.

«Η Covid-19 δημιούργησε ένα χάσμα ανάλογα με τον τύπο των επιχειρήσεων, καθώς κάποια προϊόντα έπρεπε να κινηθούν πιο αργά και κάποια πιο γρήγορα», τόνισε ο κ. Άκης Ζαΐμης, Business  Analyst της εταιρείας  «Mantis».

«Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη μέρα εκτελούνται οι περισσότερες παραγγελίες από τη στιγμή που έρχονται στην εταιρεία και ασφαλώς η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία έχουν συνδράμει ώστε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η ταχύτητα στην εκτέλεση και την παράδοση των παραγγελιών θα πρέπει να πληρώνεται ως μία πολυτελής παροχή υπηρεσιών» δήλωσε ο Warehouse Manager της ΑΒ Βασιλόπουλος κ. Μιχάλης Σωτηρίου.

Η πρώτη μέρα ανέδειξε επίσης το χαμηλό logistics cost, το ότι τα κόστη στη χώρα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με benchmarks άλλων χωρών και πως έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι λανθασμένες παραγγελίες που οφείλονται στην αποθήκη. Χαρακτηριστική είναι η πτώση του logistics cost εντός αποθήκης, όπου στο 35% των επιχειρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 1-2%, ενώ το 2011 είχε μετρηθεί από 3-4% στο 24% των επιχειρήσεων.

«Να σημειωθεί ότι οι Αμερικάνοι για ποσοστό κάτω από 2% το θεωρούν Best In Class!», παρατήρησε ο κ. Ανδριανόπουλος, «ενώ το 28% δηλώνει ότι το picking cost κυμαίνεται από 5 μέχρι 10 cents!».

Την ίδια ημέρα, η δεύτερη ενότητα αξιολόγησε την παραγωγικότητα εντός των αποθηκών. Το συνέδριο ανέδειξε πως το outsourcing προσωπικό (μισθωμένο) εντός των αποθηκών αυξάνεται διαρκώς, ιδίως αν κάνουμε τη σύγκριση με τα στοιχεία του 2011. Εξετάζοντας την παραγωγικότητα των pickers, το 37% απάντησε πως σήμερα ο picker βγάζει 50-75 γραμμές/ώρα στην περίπτωση του τεμαχιακού picking, ενώ το 2011, 50-75 γραμμές/ώρα έβγαζε το 33%.

Tα νούμερα αλλάζουν όταν αναφερόμαστε σε κιβωτιακό picking, πόσο μάλλον για παλέτες. Τα νούμερα δεν απομακρύνονται από την πεπατημένη και παρατηρήθηκε μία στασιμότητα στα επίπεδα παραγωγικότητας. O κ. Δημήτρης Καραγιάννης, Chief Operating Officer της Sarmed, σχολίασε: «Το outsource προσωπικό καλώς ή κακώς δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Οι μισθωμένοι υπάλληλοι ενώ θα έπρεπε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες όπως η εποχικότητα, έχουν φτάσει να είναι κομμάτι και μέρος της λειτουργίας κάθε εταιρείας. Λείπει ξεκάθαρα ο αυτοματισμός, και οι παραγωγικότητες είναι εκεί και λιμνάζουν».

Ενδιαφέρουσα και σαφής η τοποθέτηση της κ. Ιφιγένειας Φιερού, Logistics Manager της Argosy Trading Ltd, που είπε πως για να αυξηθεί η παραγωγικότητα απαιτείται ένα μείγμα παραμέτρων όπου εκτός της τεχνολογίας απαιτούνται σωστές διαδικασίες, η αποθήκη πρέπει να είναι λειτουργική, με ροές, ενώ χρειάζεται διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού.

Ο κ. Γιάννης Μελετλίδης, Business Development Manager της Mantis, σχολιάζοντας τα οφέλη της τεχνολογίας είπε πως δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση στο προσωπικό, καθώς με την τεχνολογία μπορούν να έχουν ένα τερματικό να τους καθοδηγεί. Πίσω από το μειωμένο ποσοστό λαθών αναμφίβολα βρίσκεται η τεχνολογία με συστήματα όπως pick-to-light, ρομποτική κ.ά.

Η παραγωγικότητα στο κιβωτιακό picking ανέβηκε με τα περονοφόρα να φτάνουν τις 30 κινήσεις την ώρα, που είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Για να το αυξήσουμε θα πρέπει να πάμε σε driverless συστήματα, τόνισε ο κ. Δημήτρης Σιαπάτης, Logistics Systems Director της Jungheinrich.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ψηφοφορία προέκυψε πως το ποσοστό των λανθασμένων γραμμών επί του συνόλου των γραμμών: 1-5 γραμμές στις 1.000 είναι στο 43% των επιχειρήσεων και κάτω από 1 γραμμή στις 1.000 είναι στο 29% των επιχειρήσεων. Το 43% διαθέτει σύγχρονες (χτισμένες μετά το 2000), μεγάλες (άνω των 5.000 τ.μ.) και υψηλές αποθήκες (πάνω από 7μ. ύψος). Σχετικά με τα ενοίκια, οι φθηνότερες αποθήκες είναι στα 2-3 ευρώ/τ.μ. ενώ οι ακριβότερες στα 4-4,5 ευρώ/τ.μ.

Την πρώτη ημέρα οι χορηγοί παρουσίασαν 3 καινοτόμες λύσεις. Ο κ. Λεωνίδας Παρόδος, Logistics Expert  και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΜΕΤ παρουσίασε το ερευνητικό πρόγραμμα WareM&O. Πρόκειται για μία πλατφόρμα on-demand υπηρεσιών αποθήκευσης που προσφέρει ευελιξία στις εταιρείες.

Ακολούθησε η λύση της Myrmex την οποία παρουσίασε ο κ. Ιωάννης Κανέλλος, Founder & Chief Marketing Officer της Myrmex Inc., που δραστηριοποιείται σε on-line retail logistics ρομποτικών συστημάτων, ραφιέρες και ειδικά συστήματα που στο σύνολό τους συνθέτουν το πατενταρισμένο Curbside Pickup System.

To τελευταίο solution tip ανέπτυξε ο κ. Νίκος Βογιατζόγλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βογιατζόγλου Systems, αναφερόμενος στο κρυφό κόστος της αδράνειας, το οποίο εύκολα υπερβαίνει το κόστος ενός έργου εκσυγχρονισμού, δημιουργώντας σημαντικές δυσλειτουργίες σε ένα κέντρο διανομής.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο ταξίδι του προϊόντος, δηλαδή στη μεταφορά, τη διανομή και το last mile. Εξετάστηκαν αναλυτικά όλες οι μετρήσιμες παράμετροι σε δύο επίπεδα: τη B2B μεταφορά στο πρώτο μέρος και τη B2C μεταφορά στο δεύτερο. Τη δεύτερη ημέρα και τα δύο discussion panel συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος,    πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Planning.

Η πληρότητα των φορτηγών εθνικής μεταφοράς είναι πάνω από  70%  δήλωσαν οι σύνεδροι, ενώ σύμφωνα με  στοιχεία της Ε.Ε., το 2018 στην Ελλάδα η πληρότητα για την εθνική μεταφορά εμφανιζόταν στο 40%. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για τα φορτηγά που κάνουν διανομή εντός Αθηνών. Σε ό,τι αφορά την ηλικία των φορτηγών, βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία 10 χρόνια. Ο στόλος διανομής εντός Αττικής γέρασε από 15ετίας και σήμερα είναι 20+ ετών. Μόνο το 9% των συνέδρων δήλωσε ότι στην εταιρεία τους έχουν νέο στόλο.

Σε αντίθεση, ο στόλος φορτηγών εθνικής μεταφοράς είναι νεότερος, 10-15 ετών. Ενδιαφέρουσα ήταν η σύγκριση που έγινε με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλυτικά ανά χώρα. Η Γερμανία έχει οχήματα μεταφοράς κάτω των 2 ετών! Ο κ. Θανάσης Καμενίδης, Logistics Manager της VIANOX SVOLOS, τόνισε ότι για την πληρότητα συνήθως μετράμε το one way δρομολόγιο, ενώ αν υπολογίζαμε και το γεγονός ότι συνήθως τα φορτηγά επιστρέφουν άδεια, τα νούμερα θα άλλαζαν. Τόνισε πως είναι μεγάλο ατού για τις επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύσουν σε σύγχρονα προγράμματα δρομολόγησης και τηλεματικής, για να μειωθεί το κόστος διανομών. Χρειάζονται κίνητρα και από την πολιτεία.

Ο κ. Θεόδωρος Σκαμάγκος, σύμβουλος σε θέματα εφοδιαστικής της EKOL Logistics,  αιτιολογεί τα αποτελέσματα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία πλατφόρμα όπου εμφανίζεται η ζήτηση ώστε να μπορούν να γεμίζουν τα φορτηγά όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες και επίσης ότι η μέση ιδιοκτησία των μεταφορικών εταιρειών είναι 1,5 φορτηγό, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις,  ατομικές. Ο εκσυγχρονισμός και η πράσινη κίνηση θα έπρεπε να επιδοτηθούν.

Τη σημασία της ασφάλισης στη μεταφορά σχολίασε ο κ. Γιάννης Σαμολαδάς, Business Insurance Architect της Truck & Cargo Insurance. «Το ταξίδι του προϊόντος είναι καλύτερο όταν είναι ασφαλισμένο και δεν πρέπει να βλέπουμε την ασφάλιση κοντόφθαλμα εφόσον μεταφέρεται ο κίνδυνος με πολύ χαμηλό κόστος. Ο ασφαλισμένος στόλος συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων», είπε.  Αναμφίβολα ο γερασμένος στόλος φέρνει ζημιές.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η «ποιότητα» της διανομής σε B2B επίπεδο. Εντυπωσιακό είναι πως μόνο το 6% έχει συνεχή on-line πρόσβαση για την παρακολούθηση του φορτίου, ενώ ένα 11% στον αντίποδα έχει ελλιπή πληροφόρηση. Σε επίπεδο PΟD και ιχνηλάτησης,  δεν φάνηκε να έχει αλλάξει κάτι από το 2011. Οι συμμετέχοντες ψήφισαν ότι στην Αττική πιάνουμε 20-30 σημεία ανά δρομολόγιο, ενώ ο μέσος χρόνος παράδοσης στην επαρχία είναι 1 με 2 ημέρες.

Το discussion panel στο σχολιασμό αυτών των αποτελεσμάτων είπε ότι οι τεχνολογίες βοηθούν, αναπτύσσονται συνεχώς και ζητούνται από τους πελάτες διότι από αυτό αξιολογείται και η ποιότητα των υπηρεσιών των 3PL.

Οι επόμενες ερωτήσεις διερεύνησαν τα κόστη της μεταφοράς και της διανομής. Αντιπαραβάλλοντας τον τύπο της επιχείρησης με το κόστος διανομής iso κιβωτίου στην Αττική, φάνηκε πως οι μεγάλες 3PL χρεώνουν έως 2,75 το σημείο στην Αττική. Αντίστοιχα εντοπίστηκε το κόστος διανομής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου εστίασε στη διανομή B2C και στο last mile. Τα βασικότερα συμπεράσματα της ενότητας είναι ότι σε 3 χρόνια από τώρα θα δούμε νέα συνεργατικά σχήματα ελεύθερης διανομής τύπου crowd sourcing στο τελικό μίλι. Ενδιαφέρον έχει το ότι το customer pick up στη χώρα μας είναι 3 έως 5%. Σε διεθνές επίπεδο τα περισσότερα pick up points τα έχει η Γαλλία παρατήρησε ο κ. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, παρουσιάζοντας την κατάσταση διεθνώς.

Σχολιάζοντας τις απαντήσεις ο κ. Γιώργος Κατινιώτης, Managing Partner της Amaze είπε ότι το ποσοστό στις αντικαταβολές είναι μεγαλύτερο από 60-70%, καθώς είναι μικρή η εμπιστοσύνη του κοινού. Τόνισε επίσης πως η τάση για το last mile είναι στην παράδοση με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, και όσον αφορά τα pick up points είναι κάτι που αποτελεί διεθνή τάση και παρόλο που η Ελλάδα παραμένει πίσω σε σχέση με άλλες χώρες θα δούμε το ποσοστό να ανεβαίνει στο μέλλον.

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel της Cosmossport, με μεγάλη εμπειρία στο omni-channel, είπε πως στην Cosmossport το click&collect (από κατάστημα της εταιρείας) είναι πάνω από το 1/3, που έχει να κάνει και με τον κλάδο, από την άλλη όμως στην  αποστολή μέσω courier που είναι αρχική επιλογή του πελάτη, πάνω από το 30% επιλέγει να παραλάβει από το σημείο του courier. Αθροίζοντάς τα 2 νούμερα, το customer pick up ανέρχεται σε πάνω από 65%.

Το Μάιο η εταιρεία έφτιαξε ένα drive in point στο Ηράκλειο, όπου μπορεί ο πελάτης να παραλάβει χωρίς να βγει από το αυτοκίνητό του και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θερμή στην post Covid εποχή.  Ο πελάτης προτιμάει το pick-up και για την ευκολία και την ευελιξία, αλλά σαφώς και για να αποφύγει τα μεταφορικά κόστη.

Στο 3ο μέρος του πάνελ ο κ. Θεμιστοκλής Παπαϊωάννου, Manager S&OP & Project Mgt GR/CY/MT της Papastratos CMC, με μεγάλη εμπειρία στο e-commerce του IQOS, είπε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους  courier, κυρίως μετά το lockdown. H εταιρεία θέλει να δώσει μία premium εικόνα στο προϊόν και αυτό πρέπει να υποστηρίζεται και από την επαφή του καταναλωτή με τον courier. Ο καταναλωτής έχει γίνει καχύποπτος από μικρά e-commerce και γι’ αυτό οδηγείται στην αντικαταβολή. Είναι όμως σε μία ανάστροφη πορεία και θα ισορροπήσει.

Στην τελευταία ενότητα η τηλεψηφοφορία έδειξε ότι ο μέσος χρόνος παράδοσης στην Αττική είναι σε 1 ημέρα, ενώ τα κόστη courier για ένα μικρό δέμα εντός πόλης είναι περίπου στα 1,5 με 2 €.

Τη δεύτερη ημέρα οι χορηγοί παρουσίασαν 3 καινοτόμες λύσεις. Ο κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Telenavis παρουσίασε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το σύστημα τηλεματικής της Telenavis για τη βέλτιστη δρομολόγηση, την εκτέλεση του ταξιδιού, το POD και data, από τα οποία προκύπτουν οι δείκτες για ένα σύστημα αυτοβελτιούμενο στο μέλλον.

Από την εταιρεία iLink ο κ. Παναγιώτης Ζήκος, Co-Founder, παρουσίασε μέσω case study, πως η τηλεματική είναι απαραίτητος συνοδοιπόρος με τα logistics και τόνισε πως κάποιες φορές το κόστος συντήρησης ενός παλιού οχήματος μπορεί να υπερβαίνει μακροπρόθεσμα την αξία αντικατάστασής του από ένα νέο ή νεότερο.

Από τον κλάδο των logistics providers, το Solution Tip έδωσε ο κ. Λυκούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ. Τοποθετήθηκε σε 3 διαστάσεις: «1. Στη DIAKINISIS δίνουμε αξία στο να παρακολουθούμε όλη τη διαδρομή του προϊόντος και όχι μόνο το τελευταίο μίλι.  2. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα τεχνολογικά εργαλεία. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τα 2 εμπλεκόμενα τμήματα που είναι το Customer Service και η δρομολόγηση. 3. Όταν λαμβάνονται έγκαιρα οι αποκλίσεις (π.χ. στάσεων-κίνησης, θερμοκρασιών κ.ά.) μπορούμε να επέμβουμε τόσο διορθωτικά όσο και βελτιωτικά με τις κατάλληλες ενέργειες. Αυτό ακολουθούμε στη ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ και είναι αποτελεσματικό κυρίως όταν το φορτίο είναι υψηλής αξίας, όπως τα καπνικά, ή απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες, όπως τα φάρμακα».

Τέλος, ο κ. Γιώργος Κατινιώτης, Managing Partner της  εταιρείας Amaze, παρουσίασε την προηγμένη πλατφόρμα της Bringg που επιτυγχάνει end-to-end optimization, βοηθώντας στη μεγιστοποίηση του customer experience μέσω ενός control tower που ελέγχει τα δέματα real time σε ένα μόνιτορ.

Το διήμερο συνέδριο έκλεισε με την ομιλία του κ. Παναγιώτη Ανδριανόπουλου για το πώς αξιοποιούμε τα data από το benchmarking και πώς τα μετασχηματίζουμε σε ένα εργαλείο διοίκησης εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του management by objectives (MBO). Είναι βέβαιο πως  ο κλάδος αναζητά στοιχεία, ανταλλαγή απόψεων και κινείται προς την κατεύθυνση της γνώσης με στοχευμένες ενέργειες.

Ποιοι στήριξαν το διήμερο διαδικτυακό συνέδριο

Μέγας Χορηγός: Mantis, Event Sponsor 2020: ΠΑΕΓΑΕ, Χρυσοί Χορηγοί: Jungheinrich, Vianox, Diakinisis, Telenavis, IMET, WareM&O, Ekol, Bringg, Myrmex, Βογιατζόγλου Systems, iLink, Cargo & Truck Insurance, IRM.

Χορηγοί: Toyota, Erganet, Pebro.

  • Μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας του Solutions 9, ήταν τα περιοδικά Logistics & Management και Car & Truck.

Oι παρουσιάσεις τής κάθε ημέρας έχουν αναρτηθεί στο www.scisce.eu

© 2024 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved