Skip to Content

About: samoladas@truckinsurance.gr

Recent Posts by samoladas@truckinsurance.gr

Ασφάλεια φορτηγού: Τι να προσέξεις!

Είτε έχεις φορτηγό εθνικών μεταφορών είτε έχεις φορτηγό διεθνών μεταφορών το βασικότερο είναι να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας και να προσέχεις στο δρόμο.

Εκτός όμως από το γιλέκο ασφαλείας, τον ταχογράφο και την τήρηση του ωραρίου οδήγησης , μπορείς να βγεις κερδισμένος αν λειτουργήσεις έξυπνα κατά την επιλογή της ασφάλισης του φορτηγού σου.

Κανόνας 1

Ξεκινώντας, το πρώτο που πρέπει να έχεις κατά νου είναι ότι αξίζει να ξοδέψεις λίγο χρόνο για να ενημερωθείς για το σύνολο των καλύψεων που προσφέρουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτό μπορείς φυσικά να το κάνεις πολύ γρήγορα και εύκολα καλώντας στο 2104416888!

Κανόνας 2

Ένας παράγοντας που πρέπει σίγουρα να γνωρίζεις είναι ότι το κόστος των ασφαλίστρων αυξάνεται όσο περισσότεροι είναι οι φορολογήσιμοι ίπποι του φορτηγού. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως είναι ένα σημείο που θα πρέπει να έχεις κατά νου.

Κανόνας 3

Όταν έχεις ήδη επιλέξει την ασφαλιστική η οποία σου προσφέρει αυτά που ακριβώς θέλεις, δώσε βάση στη διάρκεια της ασφάλισης. Μπορεί να σου φαίνεται ότι ένα τριμηνιαίο συμβόλαιο είναι φθηνότερο αφού δίνεις λιγότερα χρήματα αλλά σε σύγκριση με το μηνιαίο κόστος μιας ετήσιας ασφάλισης, στο χρόνο μπορεί να κερδίσεις έως και 15% επί του κανονικού τιμολογίου.Μην ξεχνάς ότι το φορτηγό σου δουλεύει όλο το χρόνο. Γιατί να ανανεώνεις ανά τρίμηνο αφού μπορείς να γλιτώσεις χρήματα;

Κανόνας 4

Αφού λοιπόν δώσεις βάση σε όλες τις παραμέτρους μιας σωστής και αποτελεσματικής ασφάλισης, θα πρέπει επίσης να προσέξεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις το πιο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης για το φορτηγό σου είναι μέσω της σύγκρισης της αγοράς. Μην θεωρείς ότι θα χάσεις χρόνο γιατί μπορεί να κερδίσεις έως και 40% στο ασφάλιστρο για ένα πρόγραμμα με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις.

Κανόνας 5

Επίλεξε την κάλυψη «ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» γιατί οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και το φαινόμενο των ανασφάλιστων δεν έχει εξαλειφθεί. Μην ξεχνάς ότι αν εμπλακείς σε τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα ο χρόνος ασφάλισης από το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια!

0 Continue Reading →

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΜΕ STRETCH FILM

Mε τον όρο «μηχανήματα έργου» νοούνται όλα τα σταθερά ή / και μηχανοκίνητα/ ηλεκτροκίνητα οχήματα, όπως εκσκαφείς, ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου (όπως τύπου ΚΛΑΡΚ), βαριά μηχανήματα, γερανοί και άλλα συναφή.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των μηχανημάτων έργου αφορούν σε κακό χειρισμό, δύσκολη ή απαιτητική εργασία, χρήση μη κατάλληλου εξοπλισμού, κακή συντήρηση ή πλημμελής /ελλιπής επίβλεψη.

Η ασφαλιστική εταιρεία καλείται να ασφαλίσει και να αποκαταστήσει βλάβες στα ίδια τα μηχανήματα έργου (εξοπλισμός),καθώς επίσης και σωματική βλάβη ή/ και υλική ζημιά που τυχόν προκληθεί σε τρίτο πρόσωπο από τη χρήση ως εργαλείων των μηχανημάτων έργου ή και από την κυκλοφορία ως οχημάτων.

Τι προβλέπεται Ειδικά για τα Μηχανήματα Έργου κατά την χρήση εντός του χώρου εγκατάστασης της Εφοδιαστικής;

Με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α ́225/8.10.2014) προβλέφθηκε για ορισμένα μηχανήματα έργων (ήτοι τα ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ που εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 -εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων -σύμφωνα με την 1032/166/5.3.2013 (Β ́ 519) Υπουργική Απόφαση) ότι δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός του χώρου εγκατάστασης της Εφοδιαστικής (Logistics).
Η ως άνω διάταξη ρυθμίζει μόνον θέματα που αφορούν στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα μηχανήματα έργων, ενώ δεν εξετάζει ούτε θίγει ρητά ζητήματα που άπτονται της ασφάλισης των εν λόγω μηχανημάτων έργων.
Παρ’ όλα αυτά και λόγω της πρόβλεψης για μη χορήγηση άδειας και πινακίδας κυκλοφορίας, η εν λόγω ρύθμιση έχει ερμηνευθεί από το σύνολο των ιδιοκτητών των μηχανημάτων έργων ότι συνεπάγεται παράλληλα και απαλλαγή από την υποχρέωσή τους να συνάπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης τους που απορρέει από την κυκλοφορία των εν λόγω μηχανημάτων έργου ως οχημάτων κατ’ εφαρμογή του Ν.489/1976
περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων.
Η εν λόγω ωστόσο ερμηνεία εκτιμάται ότι βρίσκεται σε δυσαρμονία και αντίθεση με την ισχύουσα σε εθνικό αλλά και ενωσιακό επίπεδο νομοθεσία και νομολογία περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων. Ταυτόχρονα η ερμηνεία αυτή εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα ίδια τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, καθ’ όσον θα εμπλέκονται σε ατύχημα που θα έχει προκαλέσει ανασφάλιστο όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος ερμηνεύοντας τις διατάξεις του Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων (Αποφάσεις 426/2015 ΑΠ, 504/2012 ΑΠ, 492/2012 ΑΠ), έχει επανειλημμένως αξιολογήσει ως κριτήριο τον τρόπο χρήσης του οχήματος τη στιγμή του ατυχήματος προκειμένου να αποφανθεί εάν το ατύχημα που προκαλείται από ένα μηχάνημα έργου, ακόμα και εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης, οφείλεται στην κυκλοφορία του ως οχήματος(και επομένως δέον να καλύπτεται με υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων του ν.489/1976 ) ή στη λειτουργία του ως εργαλείου(οπότε δεν καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος).
Έτσι, με την Απόφαση 426/2015 του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι ατύχημα που προκλήθηκε εντός του αύλειου χώρου φορτοεκφορτώσεων επιχείρησης, κατά την κίνηση ανυψωτικού μηχανήματος που μετέφερε εμπορευματοκιβώτιο στο χώρο αποθήκευσης της επιχείρησης, θα πρέπει να καλυφθεί από την υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος, καθώς το ατύχημα έλαβε χώρα σε ιδιωτικό μεν χώρο (αύλειος χώρος –εγκατάσταση επιχείρησης) που είναι όμως προσιτός σε κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτό (οδηγοί 8φορτηγών κ.λ.π.), ενώ κρίθηκε ότι το μηχάνημα έργου στην συγκεκριμένη περίσταση δεν λειτουργούσε ως εργαλείο (παρ’ ότι μετέφερε container), αλλά λόγω της κίνησής του προείχε η λειτουργία του ως oχήματος.
Η παραπάνω Απόφαση 426/2015 του Αρείου Πάγου καταδεικνύει συνεπώς με σαφήνεια ότι η χρήση μηχανημάτων έργου εντός της εγκατάστασης (ιδιωτικού χώρου) μίας επιχείρησης δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος έργου από την υποχρέωση ασφάλισής του για την ευθύνη που απορρέει από την κυκλοφορία του ως οχήματος σύμφωνα με το Ν.489/1976 περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου που προορίζονται για χρήση εντός του χώρου εγκατάστασης της Εφοδιαστικής (Logistics) να ενημερώνονται λεπτομερώς για τις ευθύνες που φέρουν τόσο για την κυκλοφορία των μηχανημάτων τους ως οχημάτων (ακόμα και εντός του χώρου της Εφοδιαστικής), όσο και για τη λειτουργία τους ως εργαλείων, καθώς και για τις καλύψεις που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά για την πληρέστερη κατά το δυνατόν εξασφάλισή τους.

 

Άρθρο του Γιάννη Σαμολαδά – διευθύνων σύμβουλου της Truck Insurance για το SUPPLY CHAIN & LOGISTICS magazine– GREECE

 

0 Continue Reading →

Τι έγινε στο Γουίμπλετον?

Όταν εκείνο το βράδυ, στην καρδιά της καραντίνας έλαβα το μήνυμα από την φίλη μου Μαριλένα Αργυρού η οποία με ενημέρωνε ότι το Γουίμπλετον ήταν ασφαλισμένο και ότι θα πάρει αποζημίωση 140 εκατομμύρια, δεν
πίστευα ότι θα έρθει στιγμή να γράψω σχετικό άρθρο και να με φιλοξενήσει σε δικό της μέσο. Το θέμα μου ήταν να αναφερθώ στο risk management και τη διαχείριση των κινδύνων μέσα σε μία επιχείρηση. Δεν νομίζω, όμως, ότι
υπάρχει καλύτερο και πιο επίκαιρο παράδειγμα από αυτό του Γουίμπλετον και της διαχείρισης των κινδύνων που είχε κάνει με την προσθήκη στο ασφαλιστήριο, της κάλυψης της πανδημίας 17 χρόνια πριν, βάσει της οποίας θα
αποζημιωθεί με 140 εκατομμύρια.
Τι έκανε, λοιπόν, και τι αξία έχει για όλους εμάς; Αυτό που σίγουρα φαίνεται να έκανε είναι ότι είχε προσθέσει στο ασφαλιστήριο το ενδεχόμενο αναβολής του τουρνουά λόγω πανδημίας! Πώς σκέφτηκαν να ζητήσουν αυτή τη συγκεκριμένη
κάλυψη και μάλιστα 17 χρόνια πριν;
Είδαν οι διοργανωτές του την πανδημία να έρχεται ενώ κανένας άλλος δεν μπορούσε να τη δει;
Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο 17 χρόνια πριν, το 2002 βλέπουμε ότι τότε ο ιός Sars εξαπλωνόταν ραγδαία και απειλούσε τη διεξαγωγή του τουρνουά. Έτσι, έναν κίνδυνο που μέχρι εκείνη στιγμή ποτέ δεν τους είχε περάσει από το μυαλό, τον
αναγνώρισαν και πήραν μέτρα κάνοντας την απαραίτητη προσθήκη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 17 χρόνια μετά φαίνεται ότι έκαναν μία εξαιρετική επένδυση καθώς τα 34 εκατομμύρια που έδωσαν σ’ αυτά τα 17 χρόνια έγιναν 140! (2 εκατομμύρια ετήσια ασφάλιστρα μόνο για την κάλυψη της πανδημίας).

Ποια είναι λοιπόν τα «μαθήματα» που μπορούμε να πάρουμε για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της δικής μας επιχείρησης;

Μάθημα 1ο: Όσο πλούσιος κι αν είναι κάποιος, όσο εύρωστη επιχείρηση και αν έχει, η ασφάλιση είναι must.

Μάθημα 2ο: Δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τα πάντα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο βοηθά να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας. Όμως, το δίχτυ έχει τρύπες, άλλες μεγαλύτερες κι άλλες μικρότερες.

Μάθημα 3ο: Πάρτε αδιάβροχο και όχι ομπρέλα! Είναι καλύτερο να έχετε όσο πιο πολλές καλύψεις μπορείτε έστω και με μεγάλες απαλλαγές, ώστε να καλύπτεστε σφαιρικά. Το Γουίμπλετον έδινε 2 εκατομμύρια το χρόνο για 17 χρόνια και αποζημιώνεται τώρα με 140 εκατομμύρια.

Μάθημα 4ο: Το ασφαλιστήριο δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Πολλές φορές μοιάζει να είναι ένα αναπόφευκτο κόστος αλλά θα αποβεί σωτήριο όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Η απόφασή των διοργανωτών του Γουίμπλετον να ασφαλίσουν το event για πανδημία δικαιώθηκε αφού αποζημιώθηκαν για τις απώλειες εσόδων από τα εισιτήρια και τα δικαιώματα των τηλεοπτικών καναλιών.

Μάθημα 5ο: Υπάρχει κάλυψη για τα πάντα, αρκεί να ζητηθεί και να πληρωθεί.

Καταρτίστε μία λίστα με τους κινδύνους που απειλούν την επιχείρησή σας.
Συζητήστε την με το σύμβουλό σας και ζητήστε να μάθετε το ασφάλιστρο. Είδαμε όλοι μας αυτόν τον καιρό την πανδημία ως απειλή, ας τη δούμε τώρα και ως μία ευκαιρία για αλλαγή του τρόπου σκέψης μας όσον αφορά στη διαχείριση των κινδύνων που μας απειλούν. Ο στόχος της ασφάλισης δεν είναι η εξάλειψη ενός κινδύνου αλλά να βοηθήσει την επιχείρηση να περιορίσει τις επιπτώσεις του.

Το Γουίμπλετον αποζημιώνεται με 140 εκατομμύρια αλλά η διοργάνωση έχασε συνολικά 250 εκατομμύρια…
Δεν θα πρέπει κανένας μας να νιώθει άσχημα που δεν είχε προβλέψει έναν τέτοιον κίνδυνο μιας και τα τμήματα risk management των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου δεν είχαν συμπεριλάβει στην πλειονότητα των risk
assessments που είχαν κάνει την πανδημία ως κίνδυνο.

Είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να αναπτύξει ένα πλάνο διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity Management – BCM) έτσι ώστε να τη βοηθήσει να ανακάμψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα από κάθε απρόοπτη ζημιά.

Γιάννης Σαμολαδάς, insurable risk manager and founder, TRUCK & CARGO INSURANCE, IRM

για την 15νθήμερη ηλεκτρονική έκδοση για τους επαγγελματίες των λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας “Operations Network”

0 Continue Reading →

Ασφάλεια φορτηγού: Τι να προσέξεις!

Είτε έχεις φορτηγό εθνικών μεταφορών είτε έχεις φορτηγό διεθνών μεταφορών το βασικότερο είναι να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας και να προσέχεις στο δρόμο.

Εκτός όμως από το γιλέκο ασφαλείας, τον ταχογράφο και την τήρηση του ωραρίου οδήγησης, μπορείς να βγεις κερδισμένος αν λειτουργήσεις έξυπνα κατά την επιλογή της ασφάλισης του φορτηγού σου.

1. Ξεκινώντας, το πρώτο που πρέπει να έχεις κατά νου είναι ότι αξίζει να ξοδέψεις λίγο χρόνο για να ενημερωθείς για το σύνολο των καλύψεων που προσφέρουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτό μπορείς φυσικά να το κάνεις πολύ γρήγορα και εύκολα καλώντας στο 2104416888!

2. Ένας παράγοντας που πρέπει σίγουρα να γνωρίζεις είναι ότι το κόστος των ασφαλίστρων αυξάνεται όσο περισσότεροι είναι οι φορολογήσιμοι ίπποι του φορτηγού. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως είναι ένα σημείο που θα πρέπει να έχεις κατά νου.

3. Όταν έχεις ήδη επιλέξει την ασφαλιστική η οποία σου προσφέρει αυτά που ακριβώς θέλεις, δώσε βάση στη διάρκεια της ασφάλισης. Μπορεί να σου φαίνεται ότι ένα τριμηνιαίο συμβόλαιο είναι φθηνότερο αφού δίνεις λιγότερα χρήματα αλλά σε σύγκριση με το μηνιαίο κόστος μιας ετήσιας ασφάλισης, στο χρόνο μπορεί να κερδίσεις έως και 15% επί του κανονικού τιμολογίου.Μην ξεχνάς ότι το φορτηγό σου δουλεύει όλο το χρόνο. Γιατί να ανανεώνεις ανά τρίμηνο αφού μπορείς να γλιτώσεις χρήματα;

4. Αφού λοιπόν δώσεις βάση σε όλες τις παραμέτρους μιας σωστής και αποτελεσματικής ασφάλισης, θα πρέπει επίσης να προσέξεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις το πιο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης για το φορτηγό σου είναι μέσω της σύγκρισης της αγοράς. Μην θεωρείς ότι θα χάσεις χρόνο γιατί μπορεί να κερδίσεις έως και 40% στο ασφάλιστρο για ένα πρόγραμμα με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις.

5. Επίλεξε την κάλυψη «ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» γιατί οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και το φαινόμενο των ανασφάλιστων δεν έχει εξαλειφθεί. Μην ξεχνάς ότι αν εμπλακείς σε τροχαίο με ανασφάλιστο όχημα ο χρόνος ασφάλισης από το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια!

0 Continue Reading →

Γεγονός είναι πλέον το ψηφιακό δίπλωμα στους επιτυχόντες στις εξετάσεις οδήγησης.

 Ήδη έχουν αποσταλεί στα email των νέων οδηγών οι ειδοποιήσεις και το αντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης, ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν με τα οχήματά τους και βεβαίως να ασφαλιστούν.

Στα email των επιτυχόντων στις εξετάσεις οδήγησης εντός 24 ωρών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, εκδόθηκαν τα πρώτα εκατό (100) διπλώματα νέων οδηγών. Μάλιστα η αποστολή των email έγινε εντός 24 ωρών – παρά το ότι η απόφαση αναφέρει εντός 48 ωρών – από την ημέρα των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα, οι επιτυχόντες δεν χρειάζεται να περιμένουν τέσσερις μήνες μέχρι να έρθει το κανονικό δίπλωμα.  «Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι από τη στιγμή που πετύχεις στις εξετάσεις μπορείς να οδηγήσεις και να μην περιμένεις τέσσερις μήνες να σου έρθει ένα χαρτί», επισημαίνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής.

Έτσι, με απλά βασικά πράγματα, η χώρα επιστρέφει σιγά-σιγά στην κανονικότητα της μετά –κορονοϊού εποχής και αντιμετωπίζονται με επιτυχία τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Εάν κάποιος χάσει το ψηφιακό δίπλωμα θα μπορεί να το αντικαταστήσει αφού είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Βέβαια τονίζεται ότι το ψηφιακό δίπλωμα είναι προσωρινό και δεν υποκαθιστά το κανονικό δίπλωμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να την εκτυπώσουν.

Επίσης, η πλατφόρμα αυτή –https://drivers.services.gov.gr/licence – σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αιτημάτων που υποβάλλουν οι πολίτες, όπως αναθεώρηση αδειών οδήγησης ή αντικατάσταση αυτών λόγω φθοράς ή απώλειας.

Στο ψηφιακό δίπλωμα (δείγμα επισυνάπτεται) αναγράφεται:

1. Επώνυμο

2. Όνομα

3. Ημερομηνία Γέννησης

4α. Ημερομηνία εξέτασης οδηγού

4β Ημερομηνία λήξης ψηφιακού διπλώματος

4γ. Υπηρεσία που εκδόθηκε το δίπλωμα

4δ. ΑΦΜ οδηγού

5. Αριθμός Αδείας που θα βγει κατά την εκτύπωση

9. Κατηγορία του διπλώματος

12. Παρατηρήσεις (οδήγηση με γυαλιά)

15. Κωδικός Υπουργείου για τη γνησιότητα

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ψηφιακό δίπλωμα ισχύει για οδήγηση εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Πηγή: https://troxoikaitir.gr/article/ekdothikan-idi-ta-prota-psifiaka-diplomata

0 Continue Reading →

Γιατί η ασφάλιση του οχήµατος είναι υποχρεωτική;

Η ασφάλιση του οχήµατός µας, µαζί µε το ρεύµα του σπιτιού µας και το λογαριασµό του κινητού µας είναι από τα έξοδα που πρέπει να υπολογίζουµε στον ετήσιο προϋπολογισµό µας.

Γιατί όµως η ασφάλιση του οχήµατος είναι υποχρεωτική; Γιατί δεν την αφήνουν στη διακριτική µας ευχέρεια;

Σύμφωνα με το Ν.4261/2014 η σύμβαση υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων καλύπτει την αστική ευθύνη που έχουμε ως οδηγοί ή ιδιοκτήτες των μέσων μας, σε περίπτωση που προκαλέσουμε τροχαίο ατύχημα με υλική ή σωματική βλάβη σε τρίτους, ακόμα και θάνατο.

Καλύπτει στην ουσία την ευθύνη που έχουμε, κάθε φορά που μετακινούμε το όχημά μας. Και η ευθύνη είναι μεγάλη!

Στη χώρα μας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2018 από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κυκλοφορούν περίπου 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, με μέσο κόστος ζημιάς ανά τροχαίο €1.400. Έξοδα που, αν είμαστε ασφαλισμένοι, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως και όλη τη διαδικασία αποζημίωσης και διακανονισμού.

Έχοντας το όχημά μας ασφαλισμένο, δείχνουμε ότι:

 • Σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα σε περίπτωση που από λάθος προκαλέσουμε τροχαίο.
 • Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συνεπιβαίνοντες κάθε φορά που οδηγούμε.
 • Συμμετέχουμε σε ένα πολιτισμένο σύστημα ελέγχου και πρόληψης στις μετακινήσεις μας, μέσα από το οποίο διευκολύνουμε την κοινωνία να ρυθμίσει την τόσο μεγάλη μετακίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση.
 • Σε περίπτωση που εμπλακούμε σε ατύχημα με υπαιτιότητα οδηγού που είναι ανασφάλιστος, τότε είτε ενεργοποιείται η κάλυψη «Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα» – αν την έχουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας – είτε η υπόθεση προχωράει δικαστικά. Και αυτό μόνο αν οι ζημιές είναι υλικές και δεν έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες και πάντα παρουσία αστυνομικής ή κάποιας άλλης αρμόδιας αρχής.
 • Φροντίζουμε να ασφαλίζουμε επαρκώς το όχημά μας ακολουθώντας τις συμβουλές του Ασφαλιστικούς μας Διαμεσολαβητή.
 • Δεν μένουμε ανασφάλιστοι ακόμα και αν δεν μετακινούμε το όχημά μας.
 • Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλιση των μετακινήσεων μας, αναγνωρίζουμε την αξία της αστικής μας ευθύνης.

  Ο πιο σίγουρος δρόμος για να πάμε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στον καλοκαιρινό μας προορισμό είναι μέσα από ένα πλήρες ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος.

  Για να είμαστε εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα ασφαλείς ό,τι κι αν συμβεί.

  Πηγή: Ergo

0 Continue Reading →

Οδικός Χάρτης για την ασφάλιση φαρμακοβιομηχανιών

Οδικός Χάρτης για την ασφάλιση φαρμακοβιομηχανιών

by Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου / April 13, 2020 / brokerstime.gr

Τα φαρμακευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται σε αυτά με την υψηλότερη έκθεση κινδύνου για την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος.
Για εμάς στην HDI Global, η βιομηχανία υγείας και συγκεκριμένα η βιομηχανία φαρμάκου αποτελεί κύριο τομέα εξειδίκευσης με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας και πλέον των 1.000 ενεργών προγραμμάτων ασφάλισης ευθύνης προϊόντος.
Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας αυτής, έχουμε αναπτύξει μια εκτεταμένη παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται με συνεχή αποτελέσματα έρευνας/καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, κλινικών δοκιμών και άλλων ελέγχων και έχουμε διαμορφώσει δείκτες κινδύνου ανά προϊόν και δραστική φαρμακευτική ουσία.

Η βάση αυτή μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται η ασφαλιζόμενη εταιρεία:

 • Έρευνα /Ανάπτυξη με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων ουσιών/φαρμάκων
 • Παραγωγή γενόσημων / βιοϊσοδύναμων φαρμάκων
 • Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων «παραδοσιακών» ιατρικών μεθόδων, παραδείγματος χάριν φυτικά εκχυλίσματα, φυτικά φάρμακα για φυτοθεραπεία, φάρμακα ομοιοπαθητικής και λοιπά
 • Παραγωγή για άλλες εταιρείες (φασόν, με προδιαγραφές/συνταγή από τον εντολέα τους)
 • Παραγωγή αποκλειστικά δραστικών ουσιών φαρμακευτικών προϊόντων

 

Ανάλογα, λοιπόν, με την κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση, οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί σε σχέση πάντα με την ασφάλεια και την ποιότητα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορεί δε να εκτείνονται από την ταυτότητα και την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, τη λανθασμένη δοσολογία ή/και μεθοδολογία κατασκευής μέχρι τη λανθασμένη συσκευασία, σήμανση, αποθήκευση.

Η βιομηχανία φαρμάκου, όμως, είναι επίσης εκτεθειμένη και στον υψηλό κίνδυνο ανάκλησης προϊόντων, όπως έχει αποδείξει πρόσφατη σειρά ανακλήσεων – από τις μεγαλύτερες εταιρείες – γενόσημου φαρμάκου για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μετά από επιμόλυνση της δραστικής ουσίας Angiotensin II με ντριτροζαμίνες, οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί σαν «πιθανά καρκινογόνες σε ανθρώπους».

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου ακολουθούμε μια μοναδική διαδικασία διαλόγου με την ασφαλιζόμενη εταιρεία η οποία εκτός της ασφάλισης παράγει και μια μελέτη αποτύπωσης «ετοιμότητας» διαχείρισης των σχετικών κινδύνων και παρέχει σχετικές προτάσεις σε επίπεδο καλών πρακτικών

Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Από τις ανακλήσεις αυτές έγινε αντιληπτό, ότι και οι πιο αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι, έχουν περιθώριο σφάλματος. Αναδείχθηκε επιπλέον η σημασία της διαχείρισης κινδύνων προμηθευτών πρώτης ύλης / δραστικής ουσίας, εξωπορισμού (outsourcing) και αλυσίδας διανομής. Καθώς δε οι προμηθευτές δραστικών ουσιών πωλούσαν σε διάφορες βιομηχανίες φαρμάκου έγινε αντιληπτός ο «συστημικός κίνδυνος» σε πιθανή αστοχία.

Τέλος, και ίσως ακόμη πιο σημαντική, είναι η διαπίστωση ότι οι διαδικασίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία δεν αποτελούν το αποκλειστικό μέτρο «προστασίας». Χρειάζεται να υπάρχει ασφάλιση και μάλιστα σε επαρκή όρια.

Τόσο για την ευθύνη προϊόντος, όσο και για την ανάκληση, η σωστή εκτίμηση του κινδύνου προϋποθέτει ανοικτή επικοινωνία με διαφάνεια και σημασία στη λεπτομέρεια καθώς έχει αποδειχθεί ότι φάρμακα/δραστικές ουσίες με περιορισμένο κύκλο εργασιών μπορεί να αποτελούν την κύρια έκθεση σε κίνδυνο ενός ασφαλιζόμενου. Στην HDI Global εστιάζουμε στη σωστή αποτύπωση/εκτίμηση του κινδύνου προκειμένου οι όροι ασφάλισης να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη και να είναι περιεκτικοί και σαφείς. Επίσης, θέλουμε να υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με επιλογές όσον αφορά το πλαίσιο και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφάλιση Κλινικών Δοκιμών (Clinical trials)
Αν και η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική από το νόμο όταν πρόκειται για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων, πολλές φορές απαιτείται και για την εισαγωγή στην εγχώρια αγορά, ενός φαρμάκου ήδη σε κυκλοφορία επί σειρά ετών σε αγορές του εξωτερικού, αλλά και όταν γίνεται σύγκριση φαρμάκων. Σε σχέση με την κυκλοφορία νέων φαρμάκων η HDI Global παρέχει την κάλυψη για όλες τις φάσεις της δοκιμής, είτε η δοκιμή γίνεται τοπικά ή σε κάποια άλλη χώρα, πριν την έγκριση κυκλοφορίας ή/και μετά από αυτή.
Συνήθως ζητούνται κλινικές δοκιμές από:

 • Οργανισμούς ερευνών και κλινικών δοκιμών
 • Ανεξάρτητους ερευνητικούς οργανισμούς/εταιρείες
 • Πανεπιστημιακά και ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα
 • Επαγγελματίες της ιατρικής έρευνας, ιατρούς, ερευνητές, βοηθούς, και λοιπά.
 • Άλλους οργανισμούς, εταιρείες ή επαγγελματίες που διεξάγουν κλινικές ή βιοϊατρικές έρευνες/δοκιμές
 • Φαρμακευτικές εταιρείες

 

Ασφάλιση Kυβερνοκινδύνων
Μαζικές κυβερνοεπιθέσεις στην πρόσφατη διετία στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως αποδεικνύουν ότι οι φαρμακοβιομηχανίες βρίσκονται πλέον πολύ ψηλά στη λίστα των κυβερνοεγκληματιών. Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να στοχεύουν στην απόκτηση εμπιστευτικής βιομηχανικής πληροφόρησης ή/και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και σε κάθε περίπτωση δημιουργούν μεγάλη διαταραχή στη λειτουργία της εταιρείας.

Το προϊόν μας επεκτείνεται και καλύπτει τα κόστη για τη διερεύνηση (IT Forensics) του περιστατικού, την ευθύνη προς τρίτους από απώλεια προσωπικών δεδομένων, τυχόν πρόστιμα, τη διακοπή εργασιών είτε από επίθεση είτε από αστοχία του/ων συστήματος/ων αλλά και από επίθεση σε Cloud/IT provider και προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες επεκτάσεις.

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου ακολουθούμε μια μοναδική διαδικασία διαλόγου με την ασφαλιζόμενη εταιρεία η οποία εκτός της ασφάλισης παράγει και μια μελέτη αποτύπωσης «ετοιμότητας» διαχείρισης των σχετικών κινδύνων και παρέχει σχετικές προτάσεις σε επίπεδο καλών πρακτικών.

Οι τομείς που αξιολογούνται είναι IT structure / Information Security, διαχείριση προμηθευτών υπηρεσιών ΙΤ, εταιρική κουλτούρα, διακοπή εργασιών / πλάνο λειτουργικής συνέχειας.

Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου

Head, Mid-Market & Corporate Clients | UW Manager, Casualty & Fin. Lines, HDI Global

Φωτογραφία από Monfocus από το Pixabay

 

0 Continue Reading →

Αυξήθηκαν κατά 37% οι εξακριβωμένες ασφαλιστικές απάτες στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Αυξήθηκαν κατά 37% οι εξακριβωμένες ασφαλιστικές απάτες στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων.

Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Η ασφαλιστική απάτη δεν στρέφεται μόνο κατά των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και κατά των υπολοίπων ασφαλισμένων και της κοινωνίας συνολικά, αφού τα αποτελέσματά της διαχέονται μέσα στην οικονομία. Η βέλτιστη αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τη διαμόρφωση και υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών από πλευράς Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όπως η συλλογή στοιχείων, η ανταλλαγή εμπειρίας, απόψεων και καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Διαφάνειας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) αποφάσισε να συνεχίσει την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2013 για τη διερεύνηση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης, με την αποστολή ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου το οποίο αναφέρεται στον κλάδο Αυτοκινήτων, με σκοπό: α) τον προσδιορισμό – ποσοτικοποίηση της έκτασης του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης στο συγκεκριμένο κλάδο, β) τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συχνότερες μορφές απάτης που εντοπίζονται στον κλάδο αυτό, και γ) την ανάδειξη εμπειριών και ενδείξεων πιθανής ασφαλιστικής απάτης. Στόχος της Επιτροπής ήταν, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των απαντήσεων, να βοηθήσουν τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – Μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες που θα επιτρέψουν την βέλτιστη αντιμετώπιση στο μέλλον, του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης.

Το ερωτηματολόγιο αναφερόταν στα έτη 2017 – 2018 και αναζητούσε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με το υπό έρευνα φαινόμενο, τις συνέπειές του, τις συνήθεις μορφές του και την οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπισή του. Στην έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 24 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – Μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 85,7% επί της ετήσιας παραγωγής των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Ευρήματα της έρευνας.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

Οργάνωση της διερεύνησης ύποπτων περιπτώσεων Για τη διερεύνηση περιπτώσεων ύποπτων για ασφαλιστική απάτη οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις: Είτε διαθέτουν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης, είτε το τμήμα αποζημιώσεων είναι επιφορτισμένο με το καθήκον αυτό. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω οργανωτικής επιλογής αναφέρθηκε η ύπαρξη ομάδας ή ατόμων από διαφορετικά τμήματα, εξειδικευμένων τόσο για την διερεύνηση (fraud specialists) όσο και για την παρακολούθηση της ασφαλιστικής απάτης (π.χ. εσωτερικός έλεγχος, κανονιστική συμμόρφωση, νομική υπηρεσία).

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αναθέτουν τη διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι αρκετές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις κάνουν χρήση ειδικού λογισμικού για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης. Αύξηση των ερευνών αλλά και των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης Με βάση τις δηλώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών, αυξήθηκαν κατά 10% οι έρευνες κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 10.773 έρευνες το 2017 σε 11.806 το 2018).

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η αύξηση κατά 31% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης (από 4.485 περιπτώσεις το 2017 σε 5.886 το 2018). Συνέπεια των ανωτέρω, ήταν η αύξηση του υπολογιζόμενου δείκτη της αναλογίας των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης επί των αντίστοιχων ερευνών (από 42% το 2017 σε 50% το 2018). Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 90% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης, καταγράφηκε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που διέθεταν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων.

Αύξηση της οικονομικής διάστασης της απάτης.

Με βάση την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, η οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 37% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 5,8 εκατ. € το 2017 σε 7,9 εκατ. € το 2018).

Ο δείκτης της οικονομικής διάστασης ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος) αυξήθηκε ελαφρά: από 1.293 € το 2017 σε 1.346 € το 2018. Οικονομική αναλογία της απάτης προς τις αποζημιώσεις Η σύγκριση της οικονομικής διάστασης της αποκαλυφθείσας απάτης (όπως προσδιορίσθηκε από την αποτίμηση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) σε σχέση με τις καταγεγραμμένες καταβολές αποζημιώσεων του κλάδου Αυτοκινήτων, μας δίνει την ακόλουθη αναλογία (αυξημένη το 2018 σε σχέση με το 2017): Για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν (μέση αναλογία): 2017: 1,6% 2018: 2,0%

Όμως είναι μεγάλη η διακύμανση της αναλογίας αυτής, μεταξύ των επιχειρήσεων της έρευνας: 2017: από 0,1% έως 12,2% και 2018: από 0,1% έως 19,7%. Ιεράρχηση εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης Με βάση την συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης (ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυπο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

[ 1 ] Κατασκευή / αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (πχ. δήλωση εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας κλπ.)

[ 2 ] Υπερκοστολόγηση

[ 3 ] Δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση

[ 4 ] Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια

[ 5 ] Ζημιές που αφορούσαν προηγούμενο συμβάν

[ 6 ] Ασυμβατότητα ζημιών

Συνηθέστερες ενδείξεις πιθανής ασφαλιστικής απάτης.

Με βάση την συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συνηθέστερη περίπτωση) των ενδείξεων που εντοπίζονται κατά την διαδικασία ανίχνευσης μιας πιθανής ασφαλιστικής απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

[ 1 ] Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος

[ 2 ] Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκομένων οχημάτων

[ 3 ] Ασυνεπείς δηλώσεις

[ 4 ] Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση

[ 5 ] Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου)

[ 6 ] Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών

[ 7 ] Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση (πχ. συνάδελφοι, γείτονες) μεταξύ των εμπλεκομένων

[ 8 ] Επαναλαμβανόμενες ζημιές

[ 9 ] Ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

[ 10 ] Το ατύχημα συνέβη σε βραδινές ώρες

[ 11 ] Το ατύχημα συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή

[ 12 ] Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη διάρκεια ασφάλισης (αφορά σε προαιρετικές καλύψεις)

[ 13 ] Παραποιημένα έγγραφα

[ 14 ] Αδυναμία προσκόμισης παραστατικών / αποδεικτικών στοιχείων

Συμπεράσματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης Αύξηση των εξειδικευμένων δομών διερεύνησης (τμήματα – ομάδα ατόμων) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ειδικά στην ασφάλιση αυτοκινήτου)

Αυξανόμενη χρήση ειδικού λογισμικού ανίχνευσης απάτης

Αύξηση πλήθους ερευνών περιπτώσεων απάτης (ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένα τμήματα και ειδικό λογισμικό)

Αύξηση από χρόνο σε χρόνο των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης

Εκτιμάται ότι αυξάνεται σταδιακά η οικονομική διάσταση της απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων Η αλλοίωση των συνθηκών του ατυχήματος και η υπερκοστολόγηση των τιμολογίων επισκευής, συνεπάγονται τον σπουδαιότερο οικονομικό αντίκτυπο επί των αποζημιώσεων Συνηθέστερες ενδείξεις απάτης: ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των οχημάτων.

Πηγή: asfalisinet.gr / 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

0 Continue Reading →

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον COVID-19; Δείτε το Infographic

Τα συμπτώματα, η φροντίδα για τη θεραπεία στο σπίτι, αλλά και η πρόληψη και οι τρόποι μετάδοσης του κορωνοϊού βρίσκονται στη διάθεσή σας. Κατεβάστε απλά, το παρακάτω infographic για να έχετε συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, με μία ματιά, όλη την πληροφορία που σας ενδιαφέρει. Το infographic έχει την επιστημονική εγκυρότητα του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.

Σήμερα που η επιστημονικότητα και η εγκυρότητα της πληροφορίας αναδεικνύονται σημαντικότερες από ποτέ, η INTERAMERICAN συνεργάζεται με τους ειδικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου Prolepsis, για να σας προσφέρει αξιόπιστη ενημέρωση για τον COVID – 19.

H αρχή έγινε με αυτό το infographic. Μένουμε ενήμεροι, μένουμε ασφαλείς, συμβάλλουμε στον έλεγχο της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Πηγή: Interamerican

0 Continue Reading →

Σχέδιο Δράσης “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” για τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Υπό την αιγίδα της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics υλοποιούμε το Σχέδιο Δράσης “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” προκειμένου να υποστηρίξουμε τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Θα προσφέρουμε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν όλους μας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων μας, όπως :

•  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  •  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ  •  ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΑ  •  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ  •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   •  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ  •  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ).

Οι Εταιρείες που συγκροτούν την ΟΜΑΔΑ  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» είναι οι ακόλουθες :

 • TRUCK & CARGO INSURANCE / Η Εταιρεία Truck & Cargo Insurance Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
 • CARGO 360 / Η Εταιρεία  Cargo360 Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ
 • QUIX GLOBAL SA / Η Εταιρεία Quix Global Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα Air cargo logistics, Multimodal transportation solutions ex/to Europe-3rd countries  – ( Συνδυαστικές λύσεις μεταφοράς , κυρίως για/από Αμερική και για/από Ασία), Cargo freighters for european baned cargo –   Cross trade cargo solutions  – ( τριγωνικά φορτία).
 • CAELMUS CONSULTANCY EE / Η Εταιρεία Caelmus Consultancy ee  οικονομικός διαχειριστής της ΕΝΩΣΗΣ σχετικά με τα Εργατικά – Φορολογικά – Ασφαλιστικά.Η γραμματεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνο 210 3469606 ή αποστολή με mail info@cold.org.gr  και η  ανταπόκρισή θα είναι άμεση .
0 Continue Reading →

 

Recent Comments by samoladas@truckinsurance.gr

  No comments by samoladas@truckinsurance.gr