Skip to Content

About: Truck Insurance Expert

Recent Posts by Truck Insurance Expert

Πρόγραμμα ασφάλισης ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων Enviro Truck

Για τη συλλογή και μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται πλέον άδεια!

Σύμφωνα με το Άρθρο 85 Ν.4685/2020, για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4685/2020 (07-10-2020).

Η ευθύνη μίας Πιθανής περιβαντολογικής ρύπανσης μιας  εταιρίας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων κρύβει πολλούς οικονομικούς κινδύνους. Παρόλο που υπάρχει μία αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος καθώς επίσης και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη χώρα μας περιορίζονται μόνο στην συλλογή και την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

Την τελευταία 3ετία, η Truck & Cargo Insurance προσφέρει τα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Δεσμευόμαστε στους υποψήφιους πελάτες μας να βρούμε μαζί το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν για την δική τους επιχείρηση να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και στις σύγχρονες τάσεις  της αγοράς.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Αφορά τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση.

• Μεταφορικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
– Χημικά, καθαριστικά, λιπάσματα
– Πλαστικά
– Μέταλλα
– Αλουμίνιο
– Επεξεργασμένο ξύλο
– Χαρτοπολτό κτλ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Τηλ./Fax: 210 44.16.888 // 24-Hour Help Desk: 6973.23.23.22
e-mail: samoladas@truckinsurance.gr
www.truckinsurance.gr   //   FB: Truck Insurance Brokers

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

IPID Αστικής Ευθύνης & Επαναφοράς Περιβάλλοντος

1

Δελτίο Τύπου – Συνεργασία ARAG & Ο.Φ.Α.Ε

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (Ο.Φ.Α.Ε), εμπιστεύεται την ARAG SE για τη Νομική Προστασία.


Στα γραφεία της Ο.Φ.Α.Ε. (Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ) στην Αθήνα την 28.11.2018 μέσα σε θερμό κλίμα υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Κενανίδης Απόστολος, ο κ. Τσάκωνας Δημήτριος από το τμήμα πωλήσεων της ARAG SE και ο κ. Σαμολαδάς Ιωάννης ως διαμεσολαβών από την TRUCKINSURANCE, μετά την απόφαση της ομοσπονδίας να επιλέξει την εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία ARAG SE υποκατάστημα Ελλάδος , ως πάροχο για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας των οχημάτων των μελών της.

Όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν πλήρως την ικανοποίησή τους για την έναρξη της συνεργασίας.

ARAG SE

Υποκατάστημα Ελλάδας

Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας

0 Continue Reading →

Δείτε εάν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο

0 Continue Reading →

Γ. Σαμολαδάς: Η ετήσια αύξηση παραγωγής φτάνει στο 15-20%

Εξειδίκευση, επαγγελματισμός και στοχευμένη στρατηγική πώλησης. Σε αυτό το τρίπτυχο στηρίζεται η Truck & Cargo Insurance, που σύμφωνα με τον επικεφαλής της κ. Γιάννη Σαμολαδά, αυξάνει κατά 15%-20% ετησίως την παραγωγή της.

5 Continue Reading →

Τι γίνεται εάν η Εταιρία που είμαι ασφαλισμένος κλείσει;

Το YouTruck Magazine εγκαινιάζει μια νέα στήλη που θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα πάνω σε θέματα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη του φορτηγού. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να λύνουμε κάθε μήνα τις απορίες σας, να σας υποδεικνύουμε τρόπους ώστε να αποφεύγετε σημαντικά λάθη, να κερδίζετε χρήματα και φυσικά να είστε πάντα νόμιμοι όταν κινείστε με το φορτηγό σας.

15 Continue Reading →

Επεξήγηση Δυσνόητοων Ασφαλιστικών Λέξεων

Πολλοί φίλοι μας λένε, ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που κρατούν στα χέρια τους, έχουν ακαταλαβίστικες λέξεις και έννοιες.

Μιας και ξεκινάει μια νέα χρονιά, είπαμε και εμείς να κάνουμε μία νέα αρχή και να σας δώσουμε σε αυτό το τεύχος τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς όρους -που συχνότερα εσείς μας ρωτάτε- με όσο πιο απλά λόγια γίνεται.

5 Continue Reading →

 

Recent Comments by Truck Insurance Expert

    No comments by Truck Insurance Expert