Υπό την αιγίδα της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics υλοποιούμε το Σχέδιο Δράσης “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” προκειμένου να υποστηρίξουμε τους Επαγγελματίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Θα προσφέρουμε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες απαντώντας σε ερωτήματα που απασχολούν όλους μας για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων μας, όπως :

•  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  •  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ  •  ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΑ  •  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ  •  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   •  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ  •  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ).

Οι Εταιρείες που συγκροτούν την ΟΜΑΔΑ  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» είναι οι ακόλουθες :

  • TRUCK & CARGO INSURANCE / Η Εταιρεία Truck & Cargo Insurance Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
  • CARGO 360 / Η Εταιρεία  Cargo360 Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ
  • QUIX GLOBAL SA / Η Εταιρεία Quix Global Σύμβουλος της Ένωσης σε θέματα Air cargo logistics, Multimodal transportation solutions ex/to Europe-3rd countries  – ( Συνδυαστικές λύσεις μεταφοράς , κυρίως για/από Αμερική και για/από Ασία), Cargo freighters for european baned cargo –   Cross trade cargo solutions  – ( τριγωνικά φορτία).
  • CAELMUS CONSULTANCY EE / Η Εταιρεία Caelmus Consultancy ee  οικονομικός διαχειριστής της ΕΝΩΣΗΣ σχετικά με τα Εργατικά – Φορολογικά – Ασφαλιστικά.Η γραμματεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνο 210 3469606 ή αποστολή με mail info@cold.org.gr  και η  ανταπόκρισή θα είναι άμεση .