Στο παρακάτω link μπορείτε να ελέγξετε αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο.

https://www.hic.gr/hic/check_ins.aspx

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή με εμάς αν το όχημά σας φαίνεται ανασφάλιστο.
Τηλ. επικοινωνίας: 2104416888 – 6973232322

 

έλεγχος ανασφάλιστων
# έλεγχος ανασφάλιστων