Μου έχει λήξει η άδεια οδήγησης λόγω ηλικίας. Μπορώ να ασφαλιστώ;

Όχι δεν μπορείς!

Ως κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης θα πρέπει να ανανεώνεις το δίπλωμα σου κάθε πέντε έτη. Όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σου κάθε τρία έτη. Μετά το 74ο έτος της ηλικίας σου θα πρέπει να υποβάλλεσαι σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προκειμένου να ανανεώσεις το δίπλωμα σου.

Αν πάλι έχεις περάσει το 80ό έτος της ηλικίας σου τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία κάθε δύο χρόνια.

Επιπλέον είναι απαραίτητα μία σειρά Πιστοποιητικών υγείας ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με τον Νόμο 3557 (ΦΕΚ 100/14-5-2007), ο οποίος τροποποίησε το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Νόμος 489/1976 9ΦΕΚ 331/Α’ «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλων διατάξεων, από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται ο οδηγός που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία οχήματος που οδηγεί.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι, οι οδηγοί με ληγμένα διπλώματα ανεξαρτήτως ηλικίας αποκλείονται από την ασφαλιστική κάλυψη!

Πολλές φορές οι υποψήφιοι πελάτες μας προσκομίζουν,συνοδευτικά και τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος ανανέωσης από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή από άλλη επίσημη υπηρεσία που έχει αναλάβει την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης ή επίσημες Βεβαιώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών κτλ.

Με τον τρόπο αυτό απλά αποδεικνύεται η πρόθεση και οι ενέργειες που έχει κάνει ο ασφαλισμένος προκειμένου να ανανεώσει το δίπλωμα του!

Βέβαια, όταν η ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζει όλα τα παραπάνω και συμφωνεί τότε η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται κατόπιν αυστηρού ελέγχου. Όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις ανανεώσεις των αδειών οδήγησης, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι αυτοκινητιστές υπάρχει κατά την ανάληψη μια επιείκεια.

Βέβαια οδηγός δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να προσκομίσει άμεσα στην ασφαλιστική του εταιρεία το νέο του δίπλωμα

© 2024 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved