Ασφάλιση θαλάσσιων μεταφορών. Ρήτρα Α, B, C.

Δίχτυ προστασίας για την Ασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών. Κάλυψη με ρήτρα A, B & C. Άρθρο του Γιάννη Σαμολαδά στο αφιέρωμα του Logistics & Management για τις θαλάσσιες μεταφορές.

© 2024 Truck Insurance Brokers Samoladas - Ασφάλιση Φορτηγού - All Rights Reserved