Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια (ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού) και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και που ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι ασφαλιστικά καλύψιμοι (π.χ. πόλεμος).

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις Ασφαλίσεις Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προστατεύστε την κινητήρια δύναμη της επιχείρησής σας!

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης είναι η κινητήρια δύναμη αλλά και ίσως η σημαντικότερη επένδυσή της. Εσείς, λοιπόν, ως επιχειρηματίας οφείλετε να προστατεύσετε τα ηλεκτρονικά συστήματά σας, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σας καλύπτει για κάθε κίνδυνο και κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, όπως:

Ραδιοφωνικός, κινηματογραφικός ή τηλεοπτικός εξοπλισμός (studio)

Δορυφορικά συστήματα

Ιατρικά μηχανήματα

Συστήματα φωτοσύνθεσης, γραφικών τεχνών κ.ά.

Η Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της TRUCK INSURANCE μπορεί να σας προσφέρει ευρύτερη κάλυψη για κινδύνους που δεν είχατε ίσως φανταστεί, όπως:

  • βλάβες κατά τη λειτουργία
  • πτώση, θραύση
  • κακόβουλες ενέργειες τρίτων
  • σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
  • άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού,
  • ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες.
  • Συμπληρωματικά, σας καλύπτει για:
  • έξοδα επανεγγραφής δεδομένων, αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers, που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης
  • την πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, με την κάλυψη Αυξημένου Κόστους Λειτουργίας.

Με τον ευαίσθητο “χαρακτήρα” των ηλεκτρονικών συστημάτων και το υψηλό κόστος επισκευής ή αποκατάστασής τους, η εξασφάλισή σας είναι απαραίτητη.