Εξασφαλιστείτε από τις συνέπειες ενός ατυχήματος του εργαζομένου στο πρακτορείο σας!

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη (πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.). Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Για το λόγο αυτό, η TRUCK INSURANCE προτείνει το πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος Πρακτορείου Μεταφορών

Ένα ευέλικτο πρόγραμμα με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, το οποίο προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις, ώστε να αντιμετωπίσετε όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ατύχημα (τροχαίο, εργατικό κ.λπ.) για την υγεία ή και το εισόδημά σας η των συνεργατών σας.

Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε και τις οικονομικές σας δυνατότητες, μπορείτε να επιλέξετε   τον συνδυασμό καλύψεων για την ασφάλεια ατυχήματος που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Απευθύνεται σε:

Εργαζόμενους μικρών και μεσαίων πρακτορείων μεταφορών, ασχέτως ειδίκευσης.

Πλεονεκτήματα

  • Σημαντικές καλύψεις με αρκετά υψηλά όρια
  • Οικονομικό πρόγραμμα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις
  • Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού
  • Έχει πολύ απλή διαδικασία.