Value Chain που αφορά τον διαχειριστή των προϊόντων που επιβάλλεται να διακονούνται στο Ψύχος

 • Παροχή επιχειρηματικών ασφαλιστικών συμβουλών μέσω ολοκληρωμένης μελέτης & αξιολόγησης κινδύνων
 • Ασφαλιστικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών
 • Παροχή προσωπικών ασφαλίσεων
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε ομάδες εργαζομένων

 

Ο σύμβουλος σας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ψύχους!

  • Έχουμε εξειδίκευση στην ασφάλιση του ψυχόμενου φορτίου, εμπειρία στην ανάληψη και την διαχείριση των ζημιών καθώς και της εκτίμησης κινδύνου.
  • Σχεδιάζουμε μαζί και να προσαρμόζουμε την ασφαλιστική κάλυψη που σας ταιριάζει.
  • Σας υποστηρίζουμε στα καθημερινά ερωτήματα σας, παρέχοντας κατάλληλες συμβουλές και ευέλικτες λύσεις.
  • Σε συνεργασία με την Globalnet αλλά και τους Willis που είναι πρωτοπόροι στον κλάδο ασφάλισης φορτίου εδώ και 180 χρόνια, μας δίνετε η δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις παγκοσμίου επιπέδου για τους εν λόγω κινδύνους.
  • Με την εμπειρία 15 και πλέον χρόνων σε αυτού του είδους τις ασφαλίσεις είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα σας προστατεύει στην περίπτωση που εσείς σαν εταιρία έχετε αποδεδειγμένα ευθύνη.
  • Η TRUCK & CARGO INSURANCE BROKERS κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Μεταφορέων / Διαμεταφορέων / Αποθηκευτών στην Ελλάδα.
  • Ο σύμβουλος μας σχεδιάζει την κάλυψή σας αξιολογώντας το σύνολο των κινδύνων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα: π.χ. μεταφορές, logistics/warehousing operations (picking, labelling), distribution etc.

 

Ποιοι είμαστε

Η TRUCK & CARGO INSURANCE BROKERS είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Ιδρύθηκε το 1999 από τον Ιωάννη Κ. Σαμολαδά και είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους Έλληνες μεσίτες ασφάλισης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών προγραμμάτων, ενώ διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της 1.000 και πλέον εταιρείες με πάνω από 9.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

 • Ασφάλιση Περιουσίας και Παγίων

Τα γνωστά ασφαλιστήρια συμβόλαια «περιουσίας» καλύπτουν μια επιχείρηση από πολλούς κινδύνους, όπως π.χ. η πυρκαγιά, η έκρηξη, η διαβροχή, ο σεισμός κ.λπ., που μπορούν να προκαλέσουν μικρές ή μεγάλες ζημιές στο κτίριο, τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα (αν υπάρχουν) και γενικά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

 • Ασφάλιση Αλλοίωσης Προϊόντων και Εμπορευμάτων 

Παρέχεται κάλυψη για όλες τις περιπτώσεις της ασφάλισης μηχανικών βλαβών. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε πιθανούς κινδύνους που καλύπτονται όπως οι παρακάτω:

  • Άνοδος ή πτώση της θερμοκρασίας ψύξεως
  • Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαφυγή ψυκτικού υγρού μέσα από τους ψυκτικούς θαλάμους.
  • Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος υπό προϋποθέσεις και απαλλαγές.

 

 • Ασφάλιση Ψυχόμενων Εμπορευμάτων για εμπόρους, διαμεταφορείς, μεταφορείς.

Η μεγάλη μας εμπειρία σε αυτόν τον τομέα έχει οδηγήσει περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του χώρου της αλυσίδας ψύχους, να μας εμπιστευθούν για να τους παρέχουμε ασφαλιστικές λύσεις για τα εμπορεύματά τους ή για αυτά που μεταφέρουν. Σας προτείνουμε ασφάλιση του ψυχόμενου εμπορεύματος σύμφωνα με τις ρήτρες ασφαλίσεων φορτίου με προσθήκη του ειδικού όρου για την ποιοτική αλλοίωση συνεπεία βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος.

 • Ασφάλιση ευθυνών για NVOCC, παρόχους 3PL, 4PL, μεταφορείς, διαμεταφορείς

Συμβόλαιο ασφάλισης λαθών και παραλείψεων, κάλυψη ευθύνης logistician, πλήρη ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέων και διαμεταφορέων, δημιουργώντας για εσάς το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα σας προστατεύει στην περίπτωση που εσείς σαν εταιρία έχετε αποδεδειγμένα ευθύνη.

 • Ευθύνη των Διευθυνόντων “D & Ο”

Εάν επιθυμείτε να προστατεύσετε τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές και τα στελέχη σας, έχουμε μια ολοκληρωμένη “D & Ο” κάλυψη, άμεσα προσαρμοζόμενη στο συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 • Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων – Cyber Risk Insurance

Το CyberEdge παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας.

 • Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου, κάποιος πελάτης-αγοραστής να μην εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές είτε γιατί πτώχευσε ή γιατί δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

 • Ασφάλιση φορτηγών ψυγείων & στόλων 

Η εταιρία μας καθιερώθηκε στον χώρο των ασφαλειών στην εφοδιαστική αλυσίδα ασφαλίζοντας φορτηγά. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο προκειμένου να έχετε την δυνατότητα της σύγκρισης και της επιλογής. Προσφέρουμε προγράμματα ασφάλειας φορτηγού από την υποχρεωτική αστική ευθύνη έως και την πιο πλήρη κάλυψη (μεικτή), για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Τα φορτηγά ψυγεία και οι ψυκτικοί θαλάμοι αποτελούν σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου μας.

 • Ομαδικές ασφαλίσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα  ψύχους: Επένδυση ανάπτυξης!
  • Οι πιο δυναμικές εταιρίες αξιοποιούν το θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού γιατί:
  • Αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση και τη διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συντελεί αποφασιστικά στη διατήρηση των ικανών συνεργατών, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την επιχείρηση.
  • Προσφέρει στους εργαζόμενους την ικανοποίηση μιας πραγματικά ανταποδοτικής παροχής.
  • Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσθέτει αξία στην επιχείρηση.

 

 • Απώλειες Κερδών Μια ιδιαίτερη κάλυψη, που λίγες επιχειρήσεις την έχουν

Συγκεκριμένα, αν η επιχείρηση υποστεί ζημιά από κάποια αιτία που έχει ήδη ασφαλίσει, π.χ. από φωτιά και λόγω της ζημιάς αυτής διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της, τότε η ασφαλιστική εταιρεία έρχεται να τη στηρίξει με την κάλυψη της απώλειας κερδών.

 • Ασφάλιση Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατά παντός κινδύνου

Εξασφαλίστε το μηχανολογικό και ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό της επιχείρησής σας κατά παντός κινδύνου, έναντι απρόβλεπτων και αιφνίδιων ζημιών.

 • Ασφάλεια Χρηματικών Απωλειών

Ένα ασφαλιστήριο Χρηματικών Απωλειών περιλαμβάνει συνήθως τρία μέρη:

 1. την κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία χρηματοκιβωτίου και τη Ληστεία του Ταμείου,
 2. την απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε ληστεία από αγνώστους, με την χρήση βίας ή απειλής βίας, κατά την μεταφορά των χρημάτων της επιχείρησης από τον ίδιο τον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή υπαλλήλους του ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα και
 3. την κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων, δηλαδή κάθε απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης που ο ασφαλισμένος επιχειρηματίας είχε δείξει στο συγκεκριμένο υπάλληλό του.

 

 • Περιβαλλοντική Ρύπανση

Η διευρυμένη περιβαλλοντική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009) μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων αποκατάστασης, επανόρθωσης, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημίες τρίτων, αποτελώντας ένα δυνητικά καταστροφικό κίνδυνο για πολλές εταιρίες.

  • Βιομηχανία Τροφίμων

Εάν είστε επιχείρηση που δραστηριοποιήστε στην βιομηχανία τροφίμων έχουμε ειδικές ασφαλιστικές λύσεις για εσάς όπως:

  • Ανάκληση προϊόντος
  • Αστική ευθύνη προϊόντος
  • Τυχαία ή κακόβουλη μόλυνση
  • Απώλεια της παραγωγής λόγω κλιματικών συνθηκών