Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσωπικού Πρακτορείου Μεταφορών: Επένδυση Ανάπτυξης!

Οι πιο δυναμικές εταιρίες αξιοποιούν το θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού καθώς…

  • Αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση και τη διατήρηση ποιοτικού Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές συντελούν αποφασιστικά στη διατήρηση των ικανών Συνεργατών και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο όταν η Επιχείρηση θέλει να προσελκύει ανταγωνιστικά Στελέχη από την αγορά.
  • Συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Απαλλάσσει τους Εργαζόμενους από το άγχος της ανασφάλειας και τους προσφέρει την ικανοποίηση μιας πραγματικά ανταποδοτικής παροχής, με αποτέλεσμα να παράγουν καλύτερο έργο και να επιδεικνύουν υψηλότερη επαγγελματική πίστη και αφοσίωση στην Επιχείρηση.
  • Προάγει τις εργασιακές σχέσεις για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
  • Οι Εργαζόμενοι κατανοούν καλύτερα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιτυχημένης πορείας της επιχείρησης και του βιοτικού τους επιπέδου, ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρών ατυχιών.
  • Δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την Επιχείρηση.
  • Στο περιβάλλον μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς όπου η ανάγκη για στρατηγικές επενδύσεις είναι καθοριστική, η Ομαδική Ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσθέτει αξία στην Επιχείρηση.

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας Προσωπικού Πρακτορείου Μεταφορών

Ο τομέας της Υγείας παρουσιάζει τα τελευταίο χρόνια σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη στροφή των πολιτών στην Iδιωτική Περίθαλψη.

Δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική αυτή αλλαγή.

Οι πολίτες στρέφονται δυναμικά στις ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας για να εξασφαλίσουν καλύτερη περίθαλψη, αλλά και τα οφέλη από τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στην Ιατρική.

Η τάση αυτή, όμως, οδηγεί τελικά σε αύξηση των δαπανών για τις αναβαθμισμένες παροχές Υγείας.