Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός από την εξειδίκευση στη Νομική Προστασία, η ARAG προσφέρει επίσης στους πελάτες της ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες τους, δραστηριοποιείται δε στη Γερμανία στις γενικές ασφαλίσεις, στην υγεία και στη σύνταξη.

Με παρουσία σε 17 χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά – η ARAG εκπροσωπείται επίσης από διεθνή υποκαταστήματα, θυγατρικές και holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει ηγετική θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών.

Με περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,6 δισ. Ευρώ .

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και ΟΔΗΓΟΥ
(Δ.Χ.Φ. ή Ι.Χ.Φ. ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτει η Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού:

  1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή ο εκάστοτε οδηγός εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του τις απαιτήσεις για:
 • τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του,
 • τα διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματικά οχήματα,
 • την μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου,
 • τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα,
 • την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός.
 • την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
 • Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή ο εκάστοτε οδηγός κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο προσώπου από αμέλεια, η εταιρία αναλαμβάνει την υπεράσπιση του στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.
 • Όταν ο ασφαλισμένος ή ο εκάστοτε οδηγός υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς η εταιρία αναλαμβάνει να τον εκπροσωπήσει σε όλα τα ποινικά δικαστήρια.
 • Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.
 • Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προέκυψαν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις απαιτήσεις του.
 • Όταν ο ασφαλισμένος θέλει να διεκδικήσει την ιδία συμμετοχή σε περίπτωση μικτής ασφάλισης του αυτοκινήτου του.
 • Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του και υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.
 • Καλύπτεται η προσεπίκληση κατά της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την CMR ασφάλιση (προσεπίκληση της ασφαλιστικής του εταιρίας σε περίπτωση που ενάγεστε ο ίδιος).

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 1. Στα πλαίσια της επαγγελματικής Νομικής Προστασίας περιλαμβάνονται:
  • Η διεκδίκηση των απαιτήσεων σας από σταλίες.
  • Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου. (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ)
  • Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από τις διαφορές με τον οδηγό σας, για μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφαλίσεως κλπ.
  • Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν κατηγορείσθε για:
   • υπέρβαρο, ταχογράφο,
   • μή τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού,
   • μή έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κλπ.
  • Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση σας σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, παραλήπτη ή αποδέκτη του εμπορεύματος.
  • Περιλαμβάνονται και οι καλύψεις της Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού.

Η ARAG ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ:

Τον ασφαλισμένο σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος. Οποιονδήποτε οδηγεί με την άδεια του ασφαλισμένου, το επίσης ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους συνεπιβαίνοντες. Τον ασφαλισμένο σαν οδηγό οχημάτων τρίτων για ποινικά αδικήματα ή τροχαίες παραβάσεις.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Σ’ όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

 • τις αμοιβές του δικηγόρου,
 • τα δικαστικά έξοδα,
 • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
 • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
 • τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
 • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων,
 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔEITE THN ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ