Προστατεύστε το σημαντικότερο περιουσιακό σας στοιχείο!

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια Εισοδήματος;

Πόσο κεφάλαιο Ασφάλειας Εισοδήματος χρειάζομαι;

Πόσο κοστίζει η Ασφάλεια Εισοδήματος;

Ποιες κατηγορίες Ασφαλειών Εισοδήματος προσφέρει η TRUCK INSURANCE;

Γιατί να επιλέξω την TRUCK INSURANCE;

Πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή;

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια Εισοδήματος;

Η ασφάλεια εισοδήματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε για εσάς και την οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο ή εισόδημα, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.

H TRUCK INSURANCE προσφέρει τις παρακάτω κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλειας εισοδήματος για να επιλέξετε εκείνη που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Κατηγορία Μόνιμης Απώλειας  Εισοδήματος:

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.

Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου:

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος:

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.

Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας:

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.