Ασφάλιση Αυτοκινήτου TRUCK INSURANCE: Χιλιόμετρα μπροστά…

Η TRUCK INSURANCE σας προσφέρει τέσσερα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψης και στο δικό σας όχημα.

Τα προγράμματα έχουν οικονομικά ασφάλιστρα, με δυναμικό τρόπο τιμολόγησης που λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από παράγοντες που αφορούν εσάς και το αυτοκίνητό σας. Σας εξασφαλίζουν τις μοναδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης της TRUCK INSURANCE.

Επιλέξτε την ασφάλεια αυτοκινήτου που ταιριάζει περισσότερο με τις ανάγκες σας

Νέα νομοθεσία στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Τι αλλάζει στην ασφάλιση αυτοκινήτου;

Από τις 5/5/2014 ισχύει ο Νόμος 4261/2014, ο οποίος αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για το θεσμό της ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο νόμος εκσυγχρονίζει και απλοποιεί πολλές διαδικασίες, φέρνοντας νέα δεδομένα για την ισχύ και την ανανέωση των συμβολαίων.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου

Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, το σήμα προσωρινής ασφάλισης και η βεβαίωση ασφάλισης.

Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία ασφαλιστή, ασφαλισμένου & δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. σύναψη ασφάλισης, διακανονισμό ζημιών κ.λπ.).

(Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος)

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος εδώ.

Πότε αρχίζει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει μόνο με την εξόφληση των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική σας εταιρία. Επομένως, πριν από την καταβολή των ασφαλίστρων, δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη και δεν μπορείτε να παραλάβετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσω τα ασφάλιστρα για να ανανεωθεί το συμβόλαιό μου;

Για να ανανεωθεί η ασφάλισή σας θα πρέπει να καταβάλετε τα ασφάλιστρα πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος του συμβολαίου σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το συμβόλαιό σας λήγει και δεν ανανεώνεται.

Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να πληρώσετε τα ασφάλιστρα της νέας περιόδου τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την είσπραξη των ασφαλίστρων από την Εταιρία μας και την αποστολή της ανανέωσης του συμβολαίου σας.

Για πόσο καιρό ισχύει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Η ασφαλιστική σας κάλυψη ισχύει μόνο για τη διάρκεια ασφάλισης που αναγράφεται  στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Από την μέρα που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα λήξει, αρχίζει η ισχύς της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, εφόσον όμως έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα πριν από την ημερομηνία λήξης.

Εφόσον καταργείται το ειδικό σήμα ασφάλισης και η βεβαίωση ασφάλισης, πώς αποδεικνύω ότι είμαι ασφαλισμένος;

Σε περίπτωση ελέγχου από Αστυνομική Αρχή, αρκεί να δείξετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, το οποίο χρειάζεται να έχετε πάντα στο όχημά σας.

Αν έχετε πληρώσει τα ασφάλιστρά σας και έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό σας, αλλά δεν το έχετε παραλάβει ακόμα, μπορείτε για 5 μέρες να δείχνετε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων σας μαζί με την ειδοποίηση πληρωμής.

Πώς ωφελεί η θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας;

Με την αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνδιαλλαγής ασφαλιστή, ασφαλισμένου, δικαιούχου αποζημίωσης.

Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων και καλύψεις

Περιγραφή καλύψεων

Αστική ευθύνη προς τρίτους Αρχή Σελίδας

Καλύπτει τις υποχρεωτικές από το νόμο απαιτήσεις:

Σωματικές βλάβες σε τρίτους: με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000 ανά θύμα

Σωματικές βλάβες επιβατών με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000

Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000 ανά ατύχημα

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής ή κτήσης του με χρήση βίας.

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα Αρχή Σελίδας

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν μετά από ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και ο ασφαλισμένος εισπράττει την αποζημίωσή του απευθείας από την TRUCK INSURANCE, εφόσον δεν ευθύνεται για το ατύχημα.

Φροντίδα ατυχήματος

Εξειδικευμένο προσωπικό της TRUCK INSURANCE αναλαμβάνει επιτόπου την καταγραφή του ατυχήματος και όλες τις διαδικασίες.

Ρυμούλκηση από ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος, ρυμούλκηση του αυτοκινήτου και μεταφορά σε συνεργείο, αν απαιτείται.

Οδική βοήθεια

Προσφέρονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με επιτόπου εξυπηρέτηση, με ρυμούλκηση αυτοκινήτου, εφόσον χρειαστεί.

Νομική προστασία

Παρέχεται άμεσα νομική βοήθεια από έμπειρους δικηγόρους πανελλαδικά, 365 μέρες το χρόνο.

Προσωπικό ατύχημα

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης καθώς και της επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό. Η κάλυψη ανέρχεται σε €15.000 για απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και ποσοστό (%) επί των €15.000 σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.

Πυρκαγιά

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη αυτοκινήτου.

Φυσικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, χιόνι, χαλάζι, κ.ά.

Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά λόγω τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Ολική Κλοπή

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής 45 μέρες.

Μερική Κλοπή

Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων ή μόνιμων μερών του αυτοκινήτου που θεωρούνται απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Καλύπτονται, επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται μέχρι €500 συνολικά. Αποζημίωση €150 για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου. Επίσης καλύπτονται και ζημιές του αυτοκινήτου στο διάστημα που βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

Παλαιότητα ανταλλακτικών

Δεν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημιάς.

Ενοικίαση οχήματος

Παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης από τη μέρα έναρξης επισκευής του αυτοκινήτου στο συνεργείο και διαρκεί μέχρι να επισκευαστεί. Το παραπάνω ισχύει σε περίπτωση που πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή, φυσικά φαινόμενα ή ίδιες ζημιές, σας στερούν τη χρήση του και έχετε κάλυψη ενοικίασης στο συμβόλαιό σας.

Ίδιες ζημιές

Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση, και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματός του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί.

Διαδικασία Αποζημίωσης 

Η TRUCK INSURANCE, μετά την αναγγελία της ζημιάς, φροντίζει για την αποζημίωσή σας, με γρήγορες και απλές διαδικασίες:

Αναθέτει σε πραγματογνώμονα να εκτιμήσει το κόστος των υλικών ζημιών που προέκυψαν από το ατύχημα και να υποβάλει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στο διακανονιστή που χειρίζεται την υπόθεση. Ο πραγματογνώμονας μπορεί να επιθεωρήσει το όχημά σας είτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο του δικτύου μας, είτε σε συνεργείο της επιλογής σας. Για να κλείσετε ραντεβού για πραγματογνωμοσύνη, τηλεφωνήστε στο 1158.

Με τη συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η TRUCK INSURANCE θα σας ενημερώσει για την πορεία της ζημιάς και εφόσον καλύπτεται, θα καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε 48 ώρες από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημίωσης είναι:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Η ταυτότητα του δικαιούχου και το δίπλωμα του οδηγού
  • Τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας για ζημιές, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα €300
  • Επιπλέον, ανάλογα με το είδος της ζημιάς:
  • Βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Βεβαίωση από την Εθνολογική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σε περίπτωση ζημιάς από φυσικά φαινόμενα
  • Βεβαίωση από την Αστυνομία, σε περίπτωση μερικής ή ολικής κλοπής.