Οι τυποποιημένοι κανόνες των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ο κλάδος της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μορφές ασφάλισης που διατυπώθηκε σε κανόνες δικαίου. Είναι γνωστό πως στην αρχαία Βαβυλωνία το 1750 π.Χ., στον κώδικα του βασιλιά Χαμουραμπί, αναφέρεται το ταμείο αλληλοβοήθειας των εμπόρων – μεταφορέων, του οποίου τα μέλη αναλάμβαναν να αποζημιώσουν από κοινού τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ζώων, φυσικών καταστροφών, αλλά και οποιασδήποτε ζημιάς στα καραβάνια. Επίσης το 915 π.Χ. εμφανίζεται στη Ρόδο, για πρώτη φορά, νόμος που δημιουργεί ένα κοινό ταμείο με σκοπό να καλύπτει τις ζημιές των πλοίων.

Το αντικείμενό του κλάδου αφορά στην κάλυψη των διακινούμενων εμπορευμάτων για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη μεταφορά τους στο εσωτερικό μιας χώρας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διακινούν εμπορεύματα, αλλά και στους επαγγελματίες μεταφορείς και διαμεταφορείς για την κάλυψη της αστικής ευθύνης τους.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο κλάδος είναι διεθνοποιημένος και διέπεται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης. Οι τρεις βασικές ρήτρες ασφάλισης είναι οι «Α», «Β» και «C» του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου Institute Cargo Clauses, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα στις περισσότερες χώρες και συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέμου Institute War Clause και απεργιών Institute Strike Clause, αλλά και δεκάδες εξειδικευμένες ρήτρες που σχετίζονται με το είδος των εμπορευμάτων.
Η ρήτρα Institute Cargo Clauses «A» καλύπτει τις ζημίες που δεν εξαιρούνται ονομαστικά και σε αυτήν μπορούν να προστεθούν ειδικές ρήτρες ασφάλισης που έχουν ως στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών του ασφαλιζομένου.

Στη ρήτρα «Β» καλύπτονται ζημιές ολικής ή μερικής απώλειας, που οφείλονται σε εισροή θαλάσσιου νερού, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή τον αποθηκευτικό χώρο (εξαίρεση αποτελεί το νερό της βροχής), απώλεια του φορτίου κατά τη φωτοεκφόρτωση στο πλοίο, σεισμό – κεραυνό – ηφαιστειακές εκρήξεις, απώλεια του εμπορεύματος στη θάλασσα λόγω κύματος και όλοι οι κίνδυνοι της ρήτρας «C».

Το Institute Cargo Clauses «C» αποτελεί την πιο περιορισμένη κάλυψη και προστατεύει έναντι βασικών ζημιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, όπως μερική, ολική ζημιά ή απώλεια από πρόσκρουση ή σύγκρουση του μεταφορικού μέσου με άλλο μέσο ή αντικείμενο, ανατροπή-εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου, εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου, θυσία γενικής αβαρίας, εκούσια ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα, έκρηξη ή πυρκαγιά και προσάραξη – βύθιση – ανατροπή πλοίου.

Εξασφαλίστε εσάς και τα εμπορεύματα που μεταφέρετε εναλλακτικά με ένα συμβόλαιο μεταφορών δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη του εμπορεύματος

Ως επαγγελματίας στο χώρο των μεταφορών, διακινείτε καθημερινά εμπορεύματα με αξία. Είτε το φορτηγό είναι δικό σας είτε μισθωμένο, ανεξάρτητα  από το αν δουλεύετε με μεταφορική εταιρία ή μεμονωμένα ως επαγγελματίας, έχετε ευθύνη για το φορτίο σας.

Εάν νομίζετε ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της επαγγελματικής σας ευθύνης δεν είναι κατάλληλο για σας τότε μπορείτε να το ασφαλίσετε εσείς το εμπόρευμα που μεταφέρετε δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη του.

Πολλοί και αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να προξενήσουν την καταστροφή ή τη φθορά του και να βρεθείτε υπόλογος απέναντι στον ιδιοκτήτη τους.

Η TRUCK INSURANCE σας προσφέρει το πρόγραμμα Ασφάλισης Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων το οποίο σας εξασφαλίζει από τις διεκδικήσεις για αποζημίωση που μπορεί να προκύψουν από τον πελάτη σας ιδιοκτήτη του εμπορεύματος, αν πάθει ζημιά το φορτίο που μεταφέρετε για λογαριασμό του.

Με βάση το νόμο υπ’ αριθ. 3887 του Σεπτεμβρίου 2010, που εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2010, η ασφάλιση των μεταφορών εμπορευμάτων εσωτερικού είναι υποχρεωτική.

Ποιες είναι οι καλύψεις του προγράμματος

Η TRUCK INSURANCE σας προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

Καλύπτει τη μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων (εκτός αυτών που αναφέρονται παρακάτω), κατά παντός κινδύνου, για απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά τους.

Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν σε μεταχειρισμένα εμπορεύματα ή άνευ συσκευασίας, κινητά τηλέφωνα, γούνες, λουλούδια (όχι αποξηραμένα), φυτά, εικαστικά έργα τέχνης, πίνακες, αντίκες, γλυπτά, τσιγάρα – προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη ποτά (εκτός μπύρας και οίνου), συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, φωτιάς ή έκρηξης του μέσου μεταφοράς.

Όρια κάλυψης

Tο ανώτατο όριο ανά φόρτωση συνδέεται με το βάρος του φορτηγού.

Τα φορτηγά έως 3,5 τόνους μπορούν να έχουν ανώτατο όριο ανά φόρτωση €50.000 ή €100.000.

Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων μπορούν να έχουν ως ανώτατο όριο ανά φόρτωση από €50.000 έως €300.000

Το ασφάλιστρο είναι ιδιαίτερα προσιτό και ανάλογο με το μέγεθος του οχήματος και το ανώτατο όριο ανά φόρτωση που θα επιλεγεί.

Το ασφάλιστρο μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας το ποσό απαλλαγής, δηλαδή τη δική σας συμμετοχή στη ζημιά.

Το συμβόλαιο έχει ετήσια διάρκεια και η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται σε ετήσια βάση (εφάπαξ).

Συμβαλλόμενος στην ασφάλιση είναι ο ιδιοκτήτης του φορτηγού ή αυτός που το μισθώνει.

Ασφαλιζόμενος και Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης του εμπορεύματος που μεταφέρεται.

Η ασφάλιση αφορά το συγκεκριμένο φορτηγό. Δηλαδή εκδίδεται ένα ασφαλιστήριο ανά φορτηγό (π.χ. εάν ένας μεταφορέας έχει 4 φορτηγά, θα πρέπει να συνάψει 4 ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Η κάλυψη ισχύει για εμπορεύματα που μεταφέρονται με τον ασφαλισμένο τράκτορας και ταυτάριθμο τρέιλερ ή με επασφάλιστρο 10% καλύπτεται και κάθε νομίμως ελκούμενο τρέιλερ