Εσείς τα πρακτορεία μεταφορών  αναλαμβάνετε κάθε είδους μεταφορά από και προς κάθε γωνιά της Ελλάδος η μάλλον του κόσμου.

Το στάδιο όμως της μεταφοράς των προϊόντων από τον πωλητή στον αγοραστή ενέχει κινδύνους, που τους διαπιστώνουμε καθημερινά όταν βλέπουμε τρένα που εκτροχιάζονται, φορτηγά αυτοκίνητα που συγκρούονται, πλοία που βυθίζονται, καίγονται ή αιχμαλωτίζονται.

Σε περίπτωση ζημιάς των μεταφερομένων εμπορευμάτων, η απαίτηση για αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη του εμπορεύματος μπορεί να επιφέρει βαρύ οικονομικό πλήγμα στον υπεύθυνο μεταφοράς. Προκειμένου να προστατευτούν οι εταιρείες που αναλαμβάνουν μεταφορικό έργο, μπορούν να ασφαλίσουν την ευθύνη τους για ζημιές ή απώλειες σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων, με σκοπό την προστασία της οικονομικής κατάστασής τους.

Η ευθύνη που φέρουν οι εταιρείες αυτές διέπεται από διαφορετικά νομικά πλαίσια, ανάλογα με τη χώρα, τον τρόπο μεταφοράς και διάφορους άλλους παράγοντες.

Παραδείγματος χάριν, μια εθνική μεταφορά διέπεται από τον ελληνικό εμπορικό  νόμο που ορίζει αποζημίωση στην τιμολογιακή αξία του μεταφερόμενου εμπορεύματος ενώ μια διασυνοριακή μεταφορά με φορτηγό διέπεται από τη διεθνή σύμβαση CMR, ενώ μια αντίστοιχη με τρένο από τη σύμβαση COTIF-CIM. Η ευθύνη μιας συνδυαστικής μεταφοράς (π.χ. πλοίο – φορτηγό ή αεροπλάνο – τρένο – φορτηγό) είναι συχνά αρκετά πολύπλοκη υπόθεση.

Η TRUCK INSURANCE έχει μεγάλη εμπειρία στην ασφάλιση ευθύνης μεταφορέων και διαμεταφορέων, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς μεταφορές. Χάρη της εμπειρίας αυτής έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα ασφάλισης με ασφαλιστήρια συμβόλαια προστασίας επιχειρήσεων μεταφορών (ασφαλιστήριο ευθύνης οδικού μεταφορέα, ασφαλιστήριο ευθύνης διαμεταφορέα, ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης διαμεταφορέα «Λαθών και Παραλείψεων» (Errors & Omissions) κ.λπ.).

Στα συμβόλαια αυτά ο ασφαλισμένος δεν ασφαλίζει τα ίδια τα εμπορεύματα, αλλά την υποχρέωση να τα αποζημιώσει εάν πάθουν ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει.

Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την τύχη του φορτίου που μεταφέρει – μιας ξένης περιουσίας – μέχρι και τη στιγμή της τελικής του παράδοσης. Έχει, συνεπώς, κάθε συμφέρον να ασφαλίσει την ευθύνη του αυτή, ούτως ώστε, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, να αποζημιωθεί.

Δεν χρειάζεται να δηλώνει κάθε φορά τις αξίες των εμπορευμάτων και δεν υπολογίζεται υπασφάλιση κατά την αποζημίωση. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο ανά μεταφορά μπορεί να το ορίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως επίσης και με το εύρος της ασφάλισης (γεωγραφικά όρια, απαλλαγές κ.λπ.). Επίσης, ανάλογα με τη δραστηριότητα του ασφαλισμένου, μπορούν να συμφωνηθούν επεκτάσεις της κάλυψης, π.χ. για αυξημένα όρια αποζημίωσης, κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης ευπαθών εμπορευμάτων, ειδικές συμφωνίες με πελάτες κ.λπ.

Η TRUCK INSURANCE, χάρη στη βαθιά τεχνογνωσία της σε αυτόν τον τομέα ασφάλισης και τη μακρόχρονη εμπειρία της, σε συνδυασμό με την συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους μεσίτες και ασφαλιστικές εταιρίες μπορεί και προσφέρει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασφαλισμένου.